Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagarbeider Elektro

Stillingen har varierte arbeidsoppgaver innen drift, vedlikehold og oppgradering av våre anlegg.
Arbeidsoppgavene er i stor grad av praktisk art, men god teoretisk bakgrunn, herunder kunnskap om prosessautomatisering med PLS og PC-baserte styringssystemer, kommunikasjonssystemer og lignende vil bli vektlagt. Erfaring fra feilsøking i slike anlegg samt tradisjonelle relèstyringer ønskes.
Det er ønskelig med ett eller flere fagbrev innen elektrofag (H, A, L).

Etter opplæring og dersom bedriften ønsker det kan deltakelse i hjemmevaktordning bli aktuelt. P.t. er vakta organisert som ukesvakt hver 5. uke, og den som har vakt må i vaktperioden bo i rimelig avstand fra kraftanleggene. Tjenestebolig kan eventuelt stilles til disposisjon.

Stillingen lønnes etter avtale.

Bedriften har gode forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste og et innskuddsbasert pensjonssystem.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Driftssjef Jan Roald Evensen, tlf 900 60 164.

Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes innen 30.10.18 til:
Arendals Fossekompani ASA,
Postboks 280 4801 Arendal

Eller e-mail: jre@arendalsfoss.no
(Ved søknad på mail må bekreftede kopier evt. ettersendes på oppfordring)