Detaljer


Fagarbeider Elektriker

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Kvalifikasjonskrav: Videregående skole, Elektriker, Fagbrev