Detaljer

 • Søknadsfrist
  24.08.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  793396

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagansvarlig vernepleier søkes til Omsorgsbolig i Halden

Dersom du er en som brenner for faget ditt og som ønsker å være med på å utvikle gode tjenester til våre beboere, kan dette være jobben for deg!

 

Beskrivelse av arbeidssted

Brygga Omsorgsboliger består av 30 leiligheter, hvor hver enkelt er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg. I andre etasje finnes basen for en individrettet pleie- og omsorgstjeneste.

Omsorgsboligen er lokalisert med kort vei til forretninger, jernbane, torg, bank, kino og kultursal m.m. for å i størst muliggrad ivareta prinsippet om integrering.

De ansatte arbeider primært for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak. Samtidig som brukerne har store ønsker for sin hverdag trenger de bistand med å tilrettelegge gjøremål og aktiviteter. Det er i hovedsak behov for en trygg og stabil bistandsyter som er meget tiltakslojal.

Vi kan tilby et engasjert og ungt arbeidsmiljø som stadig arbeider for å forbedre rutiner og praksis. Vi ønsker oss kollegaer som er energiske, motiverende, positive og humørfylte. Man har i stor grad innvirkning på sin egen arbeidshverdag.

Ledig stillingsstørrelse:

100 % fast stilling for autorisert vernepleier, hvorav 20 % er satt av til administrativ tid. Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hver tredje helg. Den fagansvarlig har stedfortrederfunksjon for avdelingsleder ved ferier og fravær.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Ansvar for å tilrettelegge slik at brukerne:

Får en opplevelse av en meningsfylt hverdag

Blir stimulert til et aktivt miljø

Kan være i fysisk aktivitet

Kan opprettholde interesser og hobbyer

Blir stimulert til å bygge opp under egenmestring

Får bedre livskvalitet og bevarer funksjonsnivå så lenge som mulig

Får mulighet til å bruke egne ressurser i samarbeid med andre

Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

Ha hovedansvar for utarbeidelse og oppfølging av tiltak etter vedtak om tjenester i samarbeid med kollegaer

Samarbeide med ulike instanser, pårørende og verger

Opprette og revidere individuelle planer og ha koordineringsansvar

Ha medisinansvar og evt. primærkontaktfunksjon

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

Sørge for at de daglige oppgavene løses på mest hensiktsmessig måte

Sørge for fortløpende dokumentasjon

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert vernepleier

Relevant videreutdanning og / eller erfaring vektlegges.

Gode norskkunnskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Gode datakunnskaper

 

Personlige egenskaper

Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

Er tydelig, inspirerende og motiverende overfor både tjenestemottakere og kollegaer

Erfaring med veiledning av kollegaer i faglige spørsmål og rutiner

Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenestelovens §9a er nødvendig

Ansvarsbevisst, grundig og evne til å jobbe målrettet

Beholde ro og godt faglig perspektiv i utfordrende situasjoner

Kontinuitet og fleksibilitet og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Sertifikat på bil er ønskelig

 

Vi kan tilby:

Hyggelige og kompetente medarbeidere.

Et sted med høyt fokus på etikk og et sted du kan utvikle deg.

Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.

IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Firmarabatt ved treningssenter.

En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø.

Nyrekrutterte i faste stillinger får en lønnskompensasjon med 10 000,-

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter gjeldende tariff og avtale

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Siv-Therese Lunde, Avdelingsleder, mobil: 45973330, siv-therese.lunde@halden.kommune.no

Merete Tangen, Enhetsleder omsorgsbolig, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no