Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  13.10.2019
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2139606
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagansvarlig, Hjemmesykepleie pluss

Hjemmesykepleien har ansvar for ulike oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus gir tjenester til hjemmeboende i alle aldre med hovedvekt på eldre. Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus har fem avdelinger som yter hjemmesykepleie. Enheten omfatter også en hjemmehjelpsgruppe, Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for de som velger kommunen som arbeidsgiver og hjemmesykepleie pluss.

Hjemmesykepleie pluss er en byomfattende tjeneste organisert under Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus. Hjemmesykepleie pluss gir tjenester til hjemmeboende med omfattende hjelpebehov, som har egne team med ansatte som ivaretar vedtak om helsehjelp. Arbeidet utføres primært i private hjem. Det vil kunne variere hvor mange team som til en hver tid er aktive. Utgangspunktet for opprettelse av Hjemmesykepleie pluss er pasienter med nevrologiske lidelser/progredierende, der det er vurdert som en hensiktsmessig organisering av tjenesten. Der det er behov vil det være samarbeid med den lokale hjemmesykepleien og andre samarbeidspartnere. Per i dag vil organiseringen knyttet til BPA også være underlagt Hjemmesykepleie pluss. Avdelingen har et omfang på ca. 40 årsverk. Tjenesten er fortsatt relativ ny, med oppstart i varig drift først januar 2019. Det vil være rom for og forventning til at den nyopprettete stillingen som Fagansvarlig bistår i den videre utviklingen av tjenesten. Stillingen rapportere til avdelingsleder. 

Stillingen er per i dag en dagtidsstilling, med arbeid i ukedager. Fagansvarlig er primært en administrativ stilling, der fagansvarlig sammen med avdelingsleder følger opp de ulike teamene. Fagansvarlig skal ha god kunnskap om avdelingens pasienter og faglige behov.

Stillingen krever noe reise ut til de private hjem der de ansatte jobber.  

Det er krav om tilfredsstillende politiattest i henhold til regelverk for ansettelse.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre gode pasientforløp og tverrfaglig samarbeid
 • Medvirke til opprettelse av individuell plan
 • Ansvar for oppfølging av nye pasienter og pasienter med endrete behov
 • Veilede ansatte i faglige vurderinger, bistå med praktisk opplæring
 • Sammen med avdelingsleder påse at vakter blir dekket av kvalifisert personale
 • Være stedfortreder for avdelingsleder
 • Hjemmebesøk
 • Oppfølging av daglige oppgaver som e-meldinger og rapporter m.m 
Kvalifikasjoner
 • Krav om gyldig norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Fordel med relevant formell videreutdanning
 • Veiledningskompetanse er ønskelig
 • Kan kommunisere tydelig på norsk, skriftlig og muntlig
 • Kompetanse og erfaring fra kommunal helsetjenester
 • Sertifikat kl. B 
Personlige egenskaper

Vi søkere etter deg som har stor arbeidskapasitet og som trives med å organisere for best mulig arbeidshverdager. Vi vil gjerne ha flere medarbeidere som ønsker å bidra i utviklingen av våre tjenester. Du har stor grad av gjennomføringsevne, og kan vise til eksempler på dette. Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Mulighet til å bidra i etableringen av en ny tjeneste
 • Ansvar og tillitt, med mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale, i stillingskode: 7453032
 • Fleksibel arbeidstidsordning, p.t. dagvakter i 37,5 timers uke
 • Et uformelt arbeidsmiljø med mye kompetanse, arbeidssted sammen med stab og støttefunksjoner innen økonomi, lønn, fag og personal