Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagansvarlig bioingeniør 

Offentlig forvaltning

100 % fast stilling som fagansvarlig bioingeniør ved seksjon automasjon.

Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold består av 8 seksjoner som dekker fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon automasjon dekker fagområdet medisinsk biokjemi, med faggruppene: klinisk kjemi, immunkjemi og hematologi/koagulasjon. All instrumentering ved seksjonen er knyttet til en automasjonslinje. Stillingen inngår i faggruppen hematologi/koagulasjon. Stillingen innebærer, i tillegg til ansvar for fagområdet hematologi/koagulasjon, god kjennskap til automasjons og IKT integrasjoner. Tett samarbeid med de andre fagansvarlige i seksjonen og kontakt med leverandører. Det er døgnkontinuerlig drift ved seksjonen, men stillingen inngår inngår ikke i seksjonens vaktturnus. En aftenvakt i uka samt dagtid hver sjette lørdag må påregnes. I tillegg til god kjennskap til fagområdene, innebærer stillingen god kjennskap til automasjon og IKT integrasjoner.

Ved interne omrokkeringer kan det være ledige vikariater innad i seksjonen eller ved andre seksjoner i senteret. Vennligst spesifiser i søknad om hvilken stilling det søkes på og/eller eventuelt interesse ved annen ledighet.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Det bioingeniørfaglige ansvar innen hematologi/koagulasjon, automasjon
 • Være oppdatert og opplært i alle funksjoner innen hematologi/koagulasjon og automasjon
 • Utforme og oppdatere prosedyrer innen fagfeltet, påse at det alltid er siste godkjente utgave av skjema og prosedyrer som er i bruk
 • Validere / verifisere, nye / gamle metoder, undersøkelser, analyser og utstyr, i samarbeid med kvalitetsrådgiver, fagansvarlig AMS, fagansvarlig Flexlab og medisinsk faglig rådgiver
 • Ansvar for at det til enhver tid er godkjente reagenser, kalibratorer og annet nødvendig forbruksmateriale for alle hematologiske analyser
 • Opplæring- og godkjenningsansvar for fagområdet hematologi/koagulasjon

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet bioingeniør, med norsk autorisasjon
 • Må ha bred erfaring fra aktuelt fagområde
 • Erfaring med automasjonslinjer og mellomvareløsninger
 • Erfaring med laboratoriedatasystem
 • Relevant faglig videreutdannelse

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert, like å ta i bruk ny teknologi
 • Grunnleggende IKT forståelse
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Må være skikket til stillingen

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb i en hektisk arbeidsdag med et godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.