Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fagansvarlig bioingeniør

Offentlig forvaltning

100 % fast stilling som fagansvarlig bioingeniør ved seksjon automasjon  

Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold består av 8 seksjoner som dekker fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon automasjon dekker fagområdet medisinsk biokjemi, med faggruppene: klinisk kjemi, immunkjemi og hematologi/koagulasjon. All instrumentering ved seksjonen er knyttet til en automasjonslinje, (Flexlab), og IKT - mellomvarer (AMS/DMS).

Denne stillingen innebærer ansvar for den instrumentelle delen av Flexlab, dvs automasjonslinjen og tilkoblede enheter som ikke er analyseinstrumenter. Automasjonslinjen og tilkoblede enheter sørger mekanisk for å utføre det som på forhånd er programmert i mellomvarene.

Fagansvarlig Flexlab har i tett samarbeid med de fagansvarlige bioingeniørene innen hver faggruppe, ansvar for den totale prøveflyten på automasjonsløsningen.  

Det er døgnkontinuerlig drift ved seksjonen, men stillingen inngår inngår ikke i seksjonens vaktturnus. En aftenvakt i uka samt dagtid hver sjette lørdag må påregnes. 

Ved interne omrokkeringer kan det være ledige vikariater innad i seksjonen eller ved andre seksjoner i senteret. Vennligst spesifiser i søknad om hvilken stilling det søkes på og/eller eventuelt interesse ved annen ledighet.   

 

Arbeidsoppgaver:

 • Har ansvar for automasjonslinjen og tilkoblede enheter som ikke er analyseinstrumenter 
 • Har ansvar for for at automasjonslinjen driftes optimalt opp mot mellomvare og tilhørende analyseinstrumenter i tett samarbeid med andre fagansvarlige i seksjonen
 • Ansvar for oppdatering av prosedyrer, og at det til enhver tid er godkjente prosedyrer i bruk 
 • Opplæring- og godkjenningsansvarlig innenfor eget område
 • Ansvar for vedlikeholdsplan og oppfølging av denne og er kontaktperson mot medisinskteknisk avdeling i Sykehuset Østfold og eksterne firmaer/leverandører

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet bioingeniør, med norsk autorisasjon
 • Erfaring innen medisinsk biokjemi
 • Erfaring med automasjonslinjer og mellomvareløsninger
 • Erfaring med laboratoriedatasystem

Personlige egenskaper:

 • Grunnleggende IKT forståelse
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å ha oversikt på en hektisk arbeidsplass
 • Må være skikket til stillingen

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.