Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fag- og kvalitetsrådgiver

Offentlig forvaltning

Divisjon psykisk helsevern har om lag 1800 årsverk og behandler mer enn 16000 mennesker per år. 
Avdeling for Alderspsykiatri har følgende døgnplasser: 
- 5 plasser for pasienter med demens og atferdsvansker
- 10 plasser for behandling av pasienter med sammensatte psykiske lidelser (Enhet for affektive lidelser) 
- 10 plasser for utredning, hvor det er mistanke om hjerneorganisk psykisk lidelse 
Avdelingen har poliklinikk som tilbyr poliklinisk og ambulant utredning og behandling. Målgruppe er pasienter med sammensatte alderspsykiatriske lidelser og pasienter med spørsmål om organisk betinget kognitiv svikt i tidlig fase, eller uavklart diagnose der organisk betinget kognitiv svikt antas å være hovedårsak. 
Fag og kvalitetsrådgiver er medlem av avdelingens ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver:

Avdelingens representant i kvalitetsarbeid og implementering av diverse overgripende endringer

Ansvar for vedlikehold av avdelingens kvalitetssystem og utarbeidelse av rutiner og prosedyrer

Saksbehandling ved avvik og klager

Rådgiver vedrørende kvalitetssikring og internkontroll

Følge opp avdelingens kompetanseplaner og bistå enheter med forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner:

Helsefaglig utdanning på høgskole/universitets nivå med relevant videreutdanning innen psykisk helse

Ønskelig med erfaring fra forbedringsarbeid

Ønskelig med helserett

Personlige egenskaper:

Kompetanse innen eldres helse/alderspsykiatri

Gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig

Evne til å arbeide selvstendig og i team

Endringsvillig og fleksibel

Vi tilbyr:

Et hyggelig, inkluderende og spennende arbeidsmiljø.
Faglig og personlig utvikling.
Lønn etter overenskomst.
Meget gode pensjonsordning i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.