Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fag og forskningssykepleier 100 % fast

Offentlig forvaltning

Intensivseksjonen er en del av AIO på Bærum Sykehus og kan med sine 8 sengeplasser gi behandling til akutt og kritisk syke pasienter innen de fleste fagområder.  Seksjonen behandler både rene intensiv pasienter og medisinske overvåkningspasienter. 

Intensivseksjonen på Bærum Sykehus satser på fagutvikling og seksjonen har 3 fagutviklingssykepleiere og 1 fag- og forskningssykepleier i forskjellige stillingsstørrelser.  

Vår fag- og forskningssykepleier gjennom mange år går nå over i pensjonistenes rekker. I den forbindelse så har vi den glede av å kunne lyse ut en 100% stilling som fag- og forskningssykepleier.  Vi søker etter deg som er intensivsykepleier og  engasjert i intensivfaget. Du har erfaring fra forskningsarbeid, forbedringsarbeid og erfaring med kvalitetssystemer. Gjerne med en doktorgrad innen intensivsykepleie.

Det er også ledig en 50% fast stilling som fagutviklingssykepleier.

Arbeidsoppgaver:

Bidra til å skape engasjement og utvikling i intensivsykepleiefaget

Ansvar for forskning og fagutvikling relatert til intensivsykepleie

Holde seg oppdatert om forskning og annen utvikling innen intensivsykepleiefaget

Utvikle og oppdatere retningslinjer i sykehusets kvalitetssystemer

Samarbeid med avdelingssykepleier og være en del av AIO sitt nettverk fag og kvalitet

Lede fagutviklingsarbeidet i seksjonen i samarbeid med de andre fagutviklingssykepleierne

Stillingen vil innebære klinisk arbeid i forbindelse med jul, påske og 4 uker om sommeren. Samt hver fjerde helg

Kvalifikasjoner:

Intensivsykepleier med doktorgrad eller intensivsykepleier med mastergrad

Erfaring og deltatt i forbedringsarbeid og deltatt / ledet forskningsarbeid.

Erfaring fra klinisk arbeid som intensivsykepleier

Personlige egenskaper:

Fokus på at våre medarbeider skal utvikle seg faglig

Skape engasjement og glede

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Arbeide selvstendig og strukturert i et miljø hvor det til tider er et høyt arbeidstempo

Er pasientorientert, nysgjerrig og nyskapende

Vi tilbyr:

Fag- og forskningssykepleier på intensiv er en del seksjonens ledergruppe med særskilt ansvar for å sikre kompetanse samt at seksjonen er faglig oppdatert i henhold til lovverk, retningslinjer og prosedyrer.

Mulighet  til å samarbeide med forskningsavdelingen ved Bærum Sykehus hvor man kan delta i ukentlige forsknings møter. Forskningsavdelingen har per i dag 12 stipendiater og 9 forskere med doktorgrad 

Mulighet å søke om forskningsmidler fra VVHF

Intensiv er en seksjon med fokus på forbedringsarbeid, engasjement til faget og kompetanseutvikling. 

Vi tilbyr et godt og inkluderende arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling.

Mange flotte medarbeidere som er engasjerte, som trives og som har lang erfaring i avdelingen.

Arbeidsmiljøet er preget av stor arbeidsglede og raushet.

Dagstilling med 37,5 timer per uke i 100% stilling hvorav ca. 40% av stillingen er planlagt til forskning og det resterende som fagutviklingssykepleier med arbeid hver 4. helg.

Vi har for tiden ønsketurnus med arbeid hver 4. helg. 

5 interne fagdager per år.

Mulighet for kurs og konferanser i inn og utland