Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Extra Eide har ledig vikariat som butikksjef

 

Som butikksjef i Extra har du ansvaret for den daglige driften av butikken - med følgende abreidsoppgaver:

  • Budsjett- og resultatansvar, der du drifter butikken i tråd med kjedens profil og driftskonsept
  • Ledelse, herunder rekruttering, oppfølging og uvikling av medarbeidere
  • Sørge for et godt arbeidsmiljø og trivsel for våre kunder 

 

Butikksjefen må innfri de målsettinger som Coop Nordvest har på kort og lang sikt, der du er flink på å stille krav til deg selv og de øvrige medarbeiderne i butikken. Som leder har du ansvar for å skape gode holdninger, og bygge et godt arbeidsmiljø internt, der du forstår at det er viktig å lede gjennom dine medarbeidere. Våre ledere skal jobbe målrettet og konstruktivt, med fokus på kostnader, personalledelse, og lojalitet til konsept og sortiment. Du har gjerne leder og/eller økonomisk utdanning eller erfaring, men dette er ikke et krav.

 

Vi kan tilby: Driftsoppfølging fra driftssjef og annet støttepersonell, der du blir en del av et butikksjefsteam med jevnlig møtekontakt. Vi har lokal lønnsavtale med bonusordning, og du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsordning med egensparing. Du dekkes av våre forsikringsordninger og vi har rabattavtaler for ansatte.

Kontaktinformasjon: Spørsmål om stillingen kan rettes til driftssjef Vidar Schei på tlf. 975 08 614 eller FREMO rekruttering ved seniorrådgiver/sertifisert rekrutterer, Jorunn Løseth tlf. 907 90 311.

Alle henvendelser til FREMO behandles konfidensielt, også ovenfor Coop Nordvest SA hvis ønskelig.


Søknadsfrist mandag 26. oktober 2020

 

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater