Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  26.08.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1931579
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ergoterapeutstillinger 100% X 2 faste, samt et vikariat i 50%

Halden kommune har 5,8 årsverk i ergoterapitjenesten. Tjenesten er organisert under Enhet Helsehuset, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som i tillegg til ergoterapitjenesten består av fysioterapitjenesten- kommunale og private, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentralen, demenskoordinator og kreftkoordinator. Ergoterapitjenesten er samlokalisert i Halden Helsehus.

Halden kommune er med i et læringsnettverk Gode pasientforløp, og vi jobber med forbedringer i overganger mellom sykehus og kommune og internt i kommunen. Vi ønsker å utarbeide helhetlige og koordinerte pasientforløp, med fokus på systematisk funksjonskartlegging, finne brukernes egne ressurser, hva som er viktig for hver enkelt, samt styrke egenmestringen. Vi ønsker også å ha enda mer fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak, velferdsteknologi, gruppeaktiviteter, fallforebygging og målrettet bruk av fysisk aktivitet. Vår avdeling vil også være bidragsytere i organisasjonen til økt kompetanse på helsefremming, forebygging og hverdagsmestring.

Halden kommune har nå 2 ledige, faste ergoterapeutstillinger, samt et ledig vikariat i 50 % ut 2020. En av de faste stillingene er tillagt oppgavene som syns- og hørselskontakt i ca. 40 %, og samarbeider om dette med annen ergoterapeut med tilsvarende stilling. Den andre stillingen er nyopprettet. Vikariatet kan utvides til 100 % i perioden høsten 2019.

I begge stillingene, samt vikariatet, er det et stort fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling med andre faggrupper og tjenester.     

Kvalifikasjoner og utdanning

- Offentlig godkjent ergoterapeut med norsk autorisasjon

- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel

- Erfaring fra rehabilitering er ønskelig

- Erfaring fra arbeid med sansetap er ønskelig (gjelder for en av stillingene)

Stillingenes arbeidsområder/oppgaver:

- Kartlegging, ADL-vurdering, samt gjennomføre tiltak for mestring av hverdagsaktiviteter

- Hjelpemiddelformidling

- Boligtilpasning

- Tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet

- Følge tjenestens dokumentasjonsrutiner, p.t. journalsystemet Gerica

- Veilede brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere

- Initiere og delta i forebyggende tiltak og fremme aktivitet og deltakelse

Personlige egenskaper

- Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

- Løsningsorientert, fleksibel og engasjert

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

- God muntlig og skriftlig framstilling

Personlig egnethet vektlegges.

Generelle betingelser

- Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting.

- Det er pliktig medlemskap i kommunal pensjonskasse med 2%

- Må inneha sertifikat klasse B, samt disponere bil. Individuell avtale vil bli inngått.

- Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

Tiltredelse:

- Ergoterapeut 100 % med syn- og hørselsoppgaver, samt vikariatet i 50 % (ev 100%) - tiltredelse høsten 2019

- Nyopprettet ergoterapeutstilling i 100 % - tiltredelse 01.01.2020

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

 

Kontaktpersoner:

Ann-Sofie Næss, Avdelingsleder, mobil: 93244064, ann.sofie.naess@halden.kommune.no

Grete Marie Jørstad, Ergoterapeut/faglig leder, mobil: 40401688, grete.jorstad@halden.kommune.no