Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ergoterapeut/spesialergoterapeut/ergoterapispesialist 1 fast stilling 100% og 1 vikarstilling 100%

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling".  

Seksjon for ergoterapi er en av 6 seksjoner i avdeling for klinisk service (KSB) i Medisinsk klinikk. De øvrige er fysioterapi, klinisk ernæring, logopedi, sosionomer og læring & mestring. Vi er et team på 11 ergoterapeuter som er lokalisert på Ullevål og Aker sykehus.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Vi jobber med pasienter i spennet fra akutt sykdom til rehabilitering, og kronisk sykdom
 • Våre pasienter er inneliggende og polikliniske på de ulike avdelingene i Medisinsk klinikk som bla. medisinsk intensiv, akuttgeriatri, lungerehabilitering, CFS/ME (kronisk utmattelse), spesialisert rehabilitering etter hjerneslag, benamputasjon og fraktur i underextremiteter
 • Ergoterapeutens kjerneoppgaver er utredning, behandling og trening med fokus på pasientens hverdagslige aktiviteter. Metodisk bruk av aktivitet vektlegges i våre intervensjoner
 • I tillegg til pasientbehandling jobber vi med opplæring av pasienter og pårørende, undervisning, kollegaveiledning og studentveiledning
 • Fagutvikling og forskningsfokus er sentralt i vår arbeidshverdag, både ergoterapifaglig og tverrfaglig

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker deg som

 • Er autorisert ergoterapeut
 • Har mastergradskompetanse (ønskelig, men ikke påkrevd)
 • Er faglig nysgjerring og vil være med å utvikle ergoterapifaget videre
 • Har tverrfaglig fokus
 • Har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, men også gjerne kompetanse fra andre tjenestenivå

Personlige egenskaper:

Vi ønsker deg som

 • Kan trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon, i stadig endring
 • Kan trives i en dynamisk og til tider hektisk og utfordrende arbeidshverdag
 • Er ansvarsbevisst, fleksibel og selvstendig
 • Som liker å jobbe i team, også på tvers av ulike fagmiljøer

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • At du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.