Detaljer

 • Søknadsfrist
  08.05.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Ergoterapeut
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  711598

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ergoterapeut i 100% fast stilling og 100% vikariat.

Ergoterapeut i 100% fast stilling og 100% vikariat.

Halden kommune har 5,8 årsverk i ergoterapitjenesten. Tjenesten er organisert under Enhet Helsehuset, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som i tillegg til ergoterapitjenesten består av fysioterapitjenesten- kommunale og private, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentralen, demenskoordinator og kreftkoordinator. Ergoterapitjenesten er samlokalisert i Halden Helsehus. Rehabiliteringsavdelingen er også en del av Halden Helsehus. Ergoterapeut i 100 % fast stilling er delt mellom rehabiliteringsavdelingen og utetjenesten og er ledig fra 1.august. Ergoterapeut i vikariatet jobber stort sett i utetjenesten med hjemmeboende, og det er ledig fra d.d. og ut 2018, med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner og utdanning

- Offentlig godkjent ergoterapeut med norsk autorisasjon

- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel

- Erfaring fra rehabiliteringsfeltet er en fordel

 - Ergoterapeut i 100% fast stilling og 100% vikariat.

Ergoterapitjenesten skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og behov for re-/habilitering får vurdert og gjennomført ergoterapeutiske tiltak for egenmestring for å gi størst mulig grad av aktivitet og deltagelse. Tjenesten gir tilbud både til barn og voksne, i eget hjem, barnehage, skole, omsorgsboliger, institusjon, m.fl.

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. følgende:

- Kartlegge, vurdere og gjennomføre tiltak

- Hjelpemiddelformidling

- Delta i tverrfaglig samarbeid

- Følge tjenestens dokumentasjonsrutiner, p.t. journalsystemet Gerica

- Veilede personell ved institusjoner og boliger

- Initiere og delta i forebyggende tiltak

I tillegg kommer arbeidsoppgaver tilknyttet rehabiliteringsavdelingen:

- Hovedansvaret for personer som er inneliggende på rehabiliteringsavdelingen

- Deltakelse i tverrfaglige møter og innkomstsamtaler med pasienter og pårørende

- Tett samarbeid med pasient, pårørende, fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleier og lege

- Kartlegging, observasjon og igangsetting av tiltak/trening knyttet til tapt funksjon

- Kognitiv kartlegging og trening

- Hjemmebesøk og igangsetting av hensiktsmessige tiltak i hjemmet

Personlige egenskaper

- Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

- Løsningsorientert, fleksibel og engasjert

- Det legges vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, herunder god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

- Det er pliktig medlemskap i kommunal pensjonskasse med 2%

- Må inneha sertifikat klasse B, samt disponere bil. Individuell avtale vil bli inngått.

- Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

Tiltredelse: Vikariat - snarest

           Fast stilling - 1.august

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside – www.halden.kommune.no – Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.                                                       Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker                                              selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Ann-Sofie Næss, Avdelingsleder, mobil: 93244064, ann.sofie.naess@halden.kommune.no

Grete Marie Jørstad, Ergoterapeut/faglig leder, tlf: 69172518, mobil: 40401688, Grete.Jorstad@halden.kommune.no


: