Detaljer

 • Bedrift
  Våler kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2019
 • Sted:
  VÅLER I ØSTFOLD
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  VÅLER I ØSTFOLD
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1829671
 • Se her for andre jobber fra Våler kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

ERGOTERAPEUT

Beskrivelse:

Våler er en mellomstor kommune i sterk vekst og vi søker etter en engasjert ergoterapeut. Vi har fått tilskuddsmidler til å styrke og utvikle habilitering og rehabilitering i kommunen og skal fra høsten starte opp hverdagsrehabilitering / hverdagsmestring. Stillingen som utlyses vil derfor benyttes til å dekke ordinære oppgaver, primært arbeid med målgruppen barn og unge.

Viser det seg at det er varig behov for denne stillingen vil vi forsøke å videreføre og eventuelt utvide stillingen.   

Pr i dag er det 3 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut i tillegg til utlyst engasjement. Personen som ansettes vil i størst grad samarbeide med barnefysioterapeut.

Virksomheten består ellers av friskliv, psykisk helse og rus, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, samt åpen barnehage. Vi jobber etter Familiens hus-modellen med lav terskel for kontakt og tett samarbeid mellom tjenestene. Vårt hovedfokus i møtet med innbyggerne er «Hva er viktig for deg?» og mestring, helse og trivsel i hverdagen.

Har du lyst til å være med oss på laget?   

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert ergoterapeut
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn, nyutdannede med relevant praksis ønskes velkommen til å søke  

Stillingens hovedoppgaver:

 • Kartlegging og vurdering av funksjons- og mestringsnivå hos barn og unge
 • Hjelpemiddelformidling
 • Tilrettelegging av bolig og omgivelser
 • Samarbeid med habiliteringstjenesten
 • Deltakelse i tverrfaglig arbeid med rehabiliterende fokus
 • Samarbeid med øvrige kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten
 • Noen koordinatoroppgaver kan være aktuelle 

Personlige egenskaper:

 • Systematisk, strukturert og løsningsorientert
 • God rolleforståelse og arbeidskapasitet
 • God evne til både selvstendig arbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Omstillingsdyktig
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet 

 Vi kan tilby:

 • Engasjement 50 % stilling
 • Varierte og spennende arbeidsdager
 • Engasjert fagmiljø og mulighet for utvikling
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Kommunale vilkår og gunstige pensjonsordninger gjennom KLP
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet. Det forventes bruk av egen bil i tjenesten. 

Annet:

Før tiltredelse må politiattest ikke eldre enn 3 måneder fremlegges, i tillegg til tuberkuloseattest (hvis lengre opphold i land med høy forekomst av tuberkulose).

Informasjon om tjenesten finnes på kommunens hjemmeside.

For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde og lønn etter avtale.

 

 

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere i utgangspunktet vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ved ønske om å unntas offentlighet må begrunnelse oppgis, og ønske om unntak for offentlighet vil bli vurdert ut fra begrunnelsen som er gitt i hvert enkelt tilfelle.