Detaljer

 • Søknadsfrist
  10.08.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  503914

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ergoterapeut - 100% vikariat

Halden kommune søker etter vikar som ergoterapeut i 100% stilling. 

Halden kommune har 5,8 årsverk i ergoterapitjenesten. Tjenesten er organisert under Enhet Helsehuset, under en avdeling som i tillegg består av fysioterapitjenesten- kommunale og private, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivstilbud, demenskoordinator og kreftkoordinator. Ergoterapitjenesten er samlokalisert i Halden Helsehus.  

Vikariatet er ledig i perioden fra ca. 1.september ut 2017.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Ergoterapitjenesten skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og behov for re-/habilitering får vurdert og gjennomført ergoterapeutiske tiltak for egenmestring for å gi størst mulig grad av aktivitet og deltagelse. Tjenesten gir tilbud både til barn og voksne, i eget hjem, barnehage, skole, omsorgsboliger, institusjon, m.fl.                              

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. følgende:

- Kartlegge, vurdere og gjennomføre tiltak

- Hjelpemiddelformidling

- Delta i tverrfaglig samarbeid

- Følge tjenestens dokumentasjonsrutiner, p.t. journalsystemet Gerica

- Veilede personell ved institusjoner og boliger

- Initiere og delta i forebyggende tiltak

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

- Offentlig godkjent ergoterapeut med norsk autorisasjon

- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel

Personlige egenskaper

- Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

- Løsningsorientert, fleksibel og engasjert

- Det legges vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Generelle betingelser

- Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting.

- Det er pliktig medlemskap i kommunal pensjonskasse med 2%

- Må inneha sertifikat klasse B, samt disponere bil. Individuell avtale vil bli inngått.

- Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

Tiltredelse : ca.1.september 2017

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "ledige stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Ann-Sofie Næss, Ergoterapeut/enhetsleder, mobil: 93244064, ann.sofie.naess@halden.kommune.no