Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  09.07.2018
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Ergoterapeut
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Offentlig godkjent utdanning
 • Arbeidserfaring:
  Søker med erfaring innen denne type virksomhet foretrekkes
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  806495
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ergoterapeut, 100% fast, id 348

 Ergoterapeut, id 348

100 % stilling som ergoterapeut, fast, er ledig fra og med 03.09.18. Stillingen er organisert under fysikalsk avdeling i Nordreisa kommune og innebærer dagarbeid i områdegeriatrisk team.

Område geriatrisk tjeneste (OGT) er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering underlagt medisinsk klinikk i UNN HF. Avdelingen har 6 døgnplasser og driver tverrfaglig rehabilitering innen flere fagområder. Virksomheten er også utadrettet mot kommuner. Stillingen innebærer dagarbeid i område geriatrisk tjeneste. Tjenesten er lokalisert ved DMS Nord-Troms som bl.a. omfatter fødestue, sykestue og dialyse.

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent utdanning

Søker med erfaring innen denne type virksomhet foretrekkes

 

Vi søker deg som:

 • har evne til samarbeid i team

 • kan jobbe selvstendig

 • er opptatt av utvikling

   

Nordreisa kommune kan tilby:

 • variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø

 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

 • flyttegodtgjøring etter reglement

 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

   

  Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

   

  Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

   

  Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

  Den som tilsettes må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

   

  Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato, som skal leveres før oppstart i stillingen.

  Søknadsfrist: 09.07.18. Søkere bes oppgi id.nr og referanse

   

  Kontaktinformasjon: Leder for fysikalsk avdeling, Angela Sodefjed, tlf.: 77588190/ 98871436

  Epost: angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no

   

   

  Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter.  Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

 • Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

   

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

   

  Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.