Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår nye kollega? Vi søker sykepleier til Kirurgisk post 4

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye kollega i en aktiv seksjon med stor variasjon mellom sykepleie til heldøgnspasienter, dagkirurgiske eller polikliniske pasienter? Da kan dette være en jobb for deg!

 Hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø med mange flotte kollegaer som er opptatt av samarbeid i en variert arbeidshverdag!

Kirurgen 4 er en del av Sykepleieavdelingen på Kongsberg sykehus. Vi har 15 senger og er en aktiv sengepost. Kjerneaktiviteten er sykepleie til pasienter som har fått utført ortopediske inngrep, og/eller har skader i muskel og skjelettsystemet. På ortopedisk sengepost behandler vi pasienter innen de fleste ortopediske områdene. Vi har både akuttilbud og planlagt virksomhet for poliklinikk, dagkirurgi og heldøgnspasienter hvorav hofte- og kneproteser utgjør størsteparten av de elektive inngrepene. Pasientene våre er i alle aldre og fra hele landet. Vi tar også i mot noen pasienter innenfor fagfeltet gynekologi. Vi drifter også en preoperativ poliklinikk for ortopediske og gynekologiske pasienter 3 dager i uken. Kirurgen 4 har nylig etablert en dagkirurgisk enhet ved seksjonen med utstrakt behandling av elektive pasienter til dagkirurgi, ønsker du en varierende hverdag med å utøve sykepleie til dagkirurgiske, polikliniske og heldøgnspasienter? Da kan dette være jobb for deg!

Vi samarbeider tett med de andre postene i Sykepleieavdelingen for god utnyttelse av kapasitet.

Kongsberg sykehus er ett mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon innen medisin, ortopedi og gynekologi og har ett nedslagsfelt på ca 60 000 innbyggere.
Kongsberg ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til skog, alpinbakker og høyfjell. Med 1 times togtur til Oslo og ett godt kollektivtilbud, ligger ikke storbyens fristelser langt unna. Kongsberg tilbyr ett trygt oppvekstmiljø for barn og unge, mange fritidstilbud og ett rikt kulturliv.

Arbeidsoppgaver:

Heldøgn

 • utøve sykepleie til postens pasientgrupper, både akutte og planlagte løp
 • pre -og postoperativ  sykepleie
 • sykepleiefaglig oppfølging til pasienter og pårørende 
 • kartlegge risiko og følge opp tiltak-pasientsikkerhet 
 • tverrfaglig arbeid, samt samarbeide med kommunale tjenester og andre rehabiliteringsinstitusjoner 
 • veiledningsansvar for sykepleiestudenter

Poliklinikk

 • ansvarlig for pasienter på  preoperativ poliklinikk i samarbeid med LIS 1 og anestesilege  
 • kartlegging av pasientens funksjonsområder
 • veiledning og informasjon om preoperative forberedelser

Dagbehandling

 • direkte mottak av pasienter til dagbehandling inkludert preoperativ forberedelser
 • postoperativ sykepleie til nyopererte pasienter i et effektivt behandlingsforløp

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • må beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • erfaring fra ortopedi/kirurgi vektlegges
 • gode IT kunnskaper, fordel med erfaring i dokumentasjonssystemene DIPS og MetaVision

Personlige egenskaper:

 • være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver på tvers av fagområder og trives som turnusarbeider
 • være en god teamarbeider, men også kunne jobbe selvstendig og være løsningsorientert
 • ansvarsbevisst og strukturert
 • stor arbeidskapasitet og trives i en variert arbeidshverdag med tidvis høyt arbeidstempo
 • positiv holdning og opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • stabil og tilstedeværende
 • i tillegg til formell utdanning setter vi store krav til personlige egenskaper og egnethet

Vi tilbyr:

 • 3 ukers opplæring med mulighet for tilpasning
 • nyansattprogram med ekstra månedlige fagdager i turnus
 • kompetanseheving gjennom opplæring, internundervisning og kursdeltakelse, samt 3 faste fagdager i kalenderplan i løpet av et år
 • nyetablert simulering- og kompetanseenhet som benyttes ved opplæring, internundervisning og fagdager.  
 • selvpåvirket kalenderplan
 • en spennende avdeling med faglig bredde
 • godt arbeidsmiljø som vi er stolte av med gode kollegaer med masse humor og stå på vilje
 • ansattgruppen har stort aldersspenn  
 • tilbud fra Velferdsforeningen
 • tilgang til trimrom på ettermiddag og kveld 
 • lønn i hht gjeldene overenskomst