• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4139324
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Er du vår nye fagleder kunstgress?

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bymiljøetaten søker etter en prosjektleder til seksjon for idrettsprosjekter i Prosjektdivisjonen, som vil ha et utvidet ansvar som fagleder kunstgress i seksjonen. Seksjonen gjennomfører forprosjekt, detaljprosjekt og bygging av byens idrettsanlegg. Du vil være prosjektleder for spennende byggeprosjekter som har stor betydning for Oslos borgere, spesielt barn og unge. Seksjonen realiserer prosjekter som eksempelvis kunstgressbaner, friidrettsanlegg, tennisbaner, alpinanlegg, skateanlegg og servicebygg knyttet til idrettsfunksjonene. 

Vi søker nå etter en person som kan styrke seksjonens kunstgresskompetanse, og bidra til at seksjonen når målene som er satt for utvikling innenfor kunstgress i de nærmeste årene. Kunstgressfaget er under stadig utvikling, og Oslo kommune ønsker å være i front i forhold til å finne gode løsninger for kunstgress som både imøtekommer idrettsfunksjonalitet og klima- og miljøhensyn. Seksjonen jobber mye med å løse dagens utfordring med krav om plastfritt innfyll i kunstgressbanene. Rollen som fagleder kunstgress vil utvikle seg i takt med dette, og blir en viktig rolle for seksjonen når Oslo kommune skal gjennom et løft for miljøvennlige kunstgressbaner.

Rollen vil delvis bestå av oppgaver som fagleder kunstgress og delvis som prosjektleder for kunstgressprosjekter i porteføljen. Vi søker fortrinnsvis en person med erfaring og kjennskap til kunstgressprosjekter. Minst 3 års erfaring fra gjennomføringsprosjekter innen bygg- og anleggsprosjekter er ønskelig, men andre med kortere erfaring er også velkommen til å søke. 

Som prosjektleder hos oss vil du ha ansvar for prosjekter gjennom planlegging og bygging, med oppfølging av framdrift, kostnad, kvalitet og SHA. For å lykkes med framtidsrettede og brukervennlige anlegg krever det utstrakt samarbeid med ulike faggrupper; internt i Bymiljøetaten samt med brukere og andre interessenter. Ledelse og styring av prosjekterende konsulenter samt entreprenører vil være en viktig del av din hverdag. Prosjekter i Bymiljøetaten følger Oslo kommunes investeringsprosess. Vi har egen opplæring i denne.

Som prosjektleder for idrettsprosjekter får du følge flere spennende prosjekter gjennom hele prosjektfasen, noe som gir gode muligheter til læring og utvikling. Du får muligheten til å jobbe selvstendig, men også tett med resten av seksjonen da vi samarbeider både i team og interne fagforum.

Arbeidsoppgaver:

  Faglederansvar for kunstgress i seksjonen. Herunder kommer følgende oppgaver:

  • Et overordnet ansvar for å opprettholde høy fagkunnskap innenfor kunstgressfaget i seksjonen
  • Overordnet koordinering av kunstgressporteføljen, feks. felles koordinering mot forvaltning, fotballkretsen etc.
  • Lede divisjonens kunstgressforum og sikre samhandling mellom prosjektlederne for kunstgressprosjektene
  • Være en pådriver i forhold til faglig utvikling innenfor kunstgressfaget 
  • Kvalitetssikring og bistand til prosjektlederne for kunstgressprosjekter i seksjonen
  • Være en del av estimeringsteamet i seksjonen for budsjettinnspill, med hovedfokus på kunstgressbanene

  Prosjektlederansvar for i hovedsak kunstgressprosjekter. Herunder forprosjekt, detaljprosjektering og anleggsfase, og sikre levering i henhold til tid, kost og kvalitet:

  • Mulig ansvar for flere mindre prosjekter samtidig, avhengig av porteføljen per budsjettår
  • Kontrahering og kontraktsoppfølging av rådgivere og entreprenører
  • Oppfølging av rådgivere i forprosjekt- og detaljprosjektfase, også i byggesaker
  • Budsjettansvar og rapporteringsansvar for prosjektene
  • Interessenthåndtering, SHA iht. Byggherreforskriften som BHR, Miljøoppfølging i prosjektet
  • Utarbeide styringsdokument og andre styrende dokumenter for prosjektene

  Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning fra universitet/høyskole på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
  • Minst 3 års erfaring fra gjennomføringsprosjekter innen kunstgress er ønskelig
  • Annen erfaring som vil telle positivt er:
   • Erfaring fra kunstgressprosjekter
   • Ønskelig med god kjennskap til kunstgressfaget, og også utviklingen i markedet per i dag
   • Erfaring med estimering, budsjettansvar og kostnadsstyring i prosjekt
   • Erfaring med gjennomføring av prosjekter på byggherresiden
   • Kjennskap til gjennomføring av prosjekter med grunnarbeider

  Personlige egenskaper:

  • Interesse for kunstgressfaget
  • Relasjonsorientert og med gode kommunikasjonsevner - Det er viktig for prosjektleder å kunne samarbeide godt både internt i prosjektet, og eksternt mot interessenter og oppdragsgiver. God kommunikasjon er et nøkkelord for å lykkes i disse prosjektene. Seksjonen har bygget et godt samarbeidsklima internt, som nyansatte forventes å bidra til.
  • Løsningsorientert og fleksibel - For å få gode prosjekter er det nødvendig at prosjektleder evner å jobbe frem gode løsninger i samarbeid med andre, og kunne tilpasse planer og løsninger ved endrede forutsetninger.
  • Analytisk og kunnskapssøkende – Som ansvarlig for kunstgressområdet vil det være viktig for prosjektleder å kunne analysere markedet og de muligheter som er der, samt ivareta markedsdialog og innhente kunnskap på kunstgressområdet.
  • Strukturert - Som prosjektleder må du kunne håndtere store mengder informasjon og strukturere eget arbeid godt.
  • Ansvarsbevisst - Som prosjektleder får du mye ansvar i gjennomføringen av dine prosjekter, og mulighet til å jobbe selvstendig innenfor Bymiljøetatens investeringsprosess.
  • God planleggings- og gjennomføringsevne
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

  Vi tilbyr:

  • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter blant annet gjennom "Prosjektskolen" - Prosjektdivisjonens egne prosjektlederopplæring.
  • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timers uke
  • Nye, miljøvennlige og moderne lokaler på Hasle
  • Lønnsplassering i lønnstrinn 40-57, for tiden kr 570 500 – 787 500. Erfaring og kompetanse avgjør hvor den enkelte plasseres.
  • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring (www.opf.no)
  • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
   
  • Bedrift
   Oslo kommune
  • Søknadsfrist
   31.10.2021
  • Sted:
   OSLO
  • Stillingstype:
   Heltid
  • Bransje:
   Offentlige tjenester og forvaltning
  • Utdanningskrav:
   Påkrevet
  • Arbeidserfaring:
   Ønskelig
  • Fylke:
   OSLO
  • Arbeidssted:
   OSLO
  • Antall stillinger:
   1
  • karriere-kode:
   4139324
  • Se her for andre jobber fra Oslo kommune