• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1255, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4674835
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Er du vår nye Fagkonsulent?

Offentlig forvaltning

Enhet habilitering består av 5 boliger til personer med ulike funksjonsnedsettelser, 1 avlastningsbolig for barn 0-18 år, 1 dagsenter for utviklingshemmede og et ambulerende team. Enheten består også av en forvaltningsseksjon hvor det jobber 4 fagkonsulenter som behandler søknader etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og utmåler tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi har nå en ledig stilling som fagkonsulent i forvaltningsseksjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil hovedsakelig utføre saksbehandling og klagesaksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester med hovedvekt på blant annet heldøgns omsorgsbolig, avlastning, støttekontakt, dagsenter, EST, praktisk bistand og opplæring, omsorgslønn og VTA.
 • Du vil ha noen forvaltningsoppgaver knyttet til vedtak om HOL kap. 9, blant annet bistå med veiledning, kvalitetssikring og oppfølging av disse.
 • Du vil ha ansvar for oppfølging av komplekse og sammensatte saker, og tett samarbeid med brukere og pårørende. Dette krever at du mestrer å koordinere og være pådriver for oppfølging av forpliktende samarbeid på tvers av tjenester og nivå til den enkelte bruker.
 • Du vil få ansvar for kontraktsoppfølging på individnivå og bistå i tilsynsfunksjon knyttet til enkeltbrukere, samt ansvar for å utføre oppgaver etter det lovverk og de mål, virksomhetsplaner og budsjettrammer som er fastsatt av administrativ og politisk myndighet. 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelor nivå
 • Meget gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og fremstillingsevne, samt gode engelskkunnskaper
 • Inngående kjennskap til lov og forskrifter som regulerer saksbehandling og tildeling av tjenester innen fagfeltet
 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling fra helse- og omsorgssektor, fortrinnsvis innenfor kommunal forvaltning
 • Ønskelig  med kjennskap og erfaring til HOL kap. 9
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring med fagsystemet Gerica
 • God forståelse for sammenheng mellom lovverk, fag og økonomi
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Meget gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og serviceorientert
 • Selvstendig, og evner å koordinere flere oppgaver samtidig
 • Du trives med saksbehandling, å skrive og fatte vedtak                                                                                                                                                                                                         
 • Du evner å se helhetsbildet knyttet opp mot lov og forskrifter, fag og økonomi
 • Trives i miljø med tidvis høyt arbeidstempo
 • Fremoverlent, iderik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Fast, 100 %, dagtid
 • Lønnstrinn 43 (624 100,- pr. år)
 • Faglig og spennende oppgaver og ansvar
 • Gode kolleger og et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Nye og moderne kontorlokaler på Holmlia med kort vei til tog og buss
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1255, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4674835
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune