Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  19.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3359925
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Er du vår nye Fagkonsulent?

Enhet habilitering består av 5 boliger til personer med ulike funksjonsnedsettelser, 1 avlastningsbolig for barn 0-18 år, 1 dagsenter for utviklingshemmede og et ambulerende team. Enheten består også av et team bestående av 4 fagkonsulenter som behandler søknader om tjenester etter Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester, og utmåler tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. To av våre dyktige fagkonsulenter har blitt rekruttert til nye stillinger, og det er i dette teamet nå to ledige 100 % faste stillinger.

Arbeidsoppgaver

Du vil hovedsakelig utføre saksbehandling og klagesaksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester med hovedvekt på blant annet heldøgns omsorgsbolig, avlastning, støttekontakt, dagsenter, EST, praktisk bistand og opplæring, omsorgslønn og VTA.
Du vil også delta i utarbeiding av vedtak etter HOL kap. 9, samt veiledning, kvalitetssikring og oppfølging av disse.
Du vil ha ansvar for oppfølging av komplekse og sammensatte saker, og tett samarbeid med brukere og pårørende.
Dette krever at du mestrer å koordinere og være pådriver for oppfølging av forpliktende samarbeid på tvers av tjenester og nivå til den enkelte bruker.

Du vil få ansvar for kontraktsoppfølging på individnivå og bistå i tilsynsfunksjon knyttet til enkeltbrukere, samt ansvar for å utføre oppgaver etter det lovverk og de mål, virksomhetsplaner og budsjettrammer som er fastsatt av administrativ og politisk myndighet.

 

Kvalifikasjoner
 • Helse- og sosialfaglig 3 årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier er et krav
 • Meget gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og fremstillingsevne
 • Inngående kjennskap til lov og forskrifter som regulerer saksbehandling og tildeling av tjenester innen fagfeltet
 • Erfaring fra saksbehandling fra helse- og omsorgssektor, fortrinnsvis innenfor kommunal forvaltning er en fordel
 • Kjennskap og erfaring til HOL kap. 9 vil bli tillagt vekt
 • Kunnskaper og erfaring med fagsystemet Gerica
 • God forståelse for sammenheng mellom lovverk, fag og økonomi
 • Gode engelskkunnskaper

 

Personlige egenskaper
 • Meget gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og serviceorientert
 • Selvstendig, og evner å koordinere flere oppgaver samtidig
 • Du trives med saksbehandling, å skrive og fatte vedtak                                                                                                                                                                                                         
 • Du evner å se helhetsbildet knyttet opp mot lov og forskrifter, fag og økonomi
 • Trives i miljø med tidvis høyt arbeidstempo
 • Fremoverlent, iderik og løsningsorientert
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
Fast, 100 %, dagtid
Lønnstrinn 43 (581 600,- pr. år)
Faglig og spennende oppgaver og ansvar
Svært gode kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø
Fleksitidsordning