Detaljer

 • Bedrift
  Røyken kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2019
 • Sted:
  RØYKEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  BUSKERUD
 • Arbeidssted:
  RØYKEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2140508
 • Se her for andre jobber fra Røyken kommune

Er du utdannet barnehagelærer?

Er du utdannet barnehagelærer og ønsker å være en del av et stimulerende og faglig miljø? Da er du velkommen til å søke hos oss.
Du har evne til å glede, motivere og engasjere barn og medarbeidere. Du har god faglig innsikt til å være med å utvikle barnehagen i tråd med ny Rammeplan.

Vårt satsningsområde er psykisk helsefremmende lekemiljøer. Vi er opptatt av å være gode relasjonsbyggere, samt å tilrettelegge de fysiske rommene med materialer som stimulerer til utforsking, lek og læring. Røykens barnehager tar leken på alvor!

Fra kommunesammenslåingen 01.01.2020 vil barnehagene bli inndelt i barnehagesoner. Røyken barnehage blir en del av Røyken og Klokkarstua barnehagesone, bestående av Røyken, Hyggen, Klokkarstua, Folkestad og Åpen barnehage.
Slemmestad barnehage blir en del av Slemmestad og Heggedalsonen barnehager, bestående av Slemmestad, Sydskogen, Heggedalskogen, Vikingjordet og Kistefossdammen barnehager.
Som pedagogisk leder vil du være en del av et større ped.lederteam. Den øvrige ledelsen består av en ledergruppe med avdelingsledere og en virksomhetsleder.
Askerbarnehagene satser bredt på systematisk kompetanseheving. Du vil få store muligheter til å delta på utviklingsarbeid i den nye kommunen og arbeide med barnehagefaget inn i egen barnehage. Videre vil du få mulighet til å være med å påvirke og delta i den spennende kulturbyggingen som ligger foran oss i ny kommune.

Vil du bli vår nye kollega?
Vi har til sammen to-tre ledige stillinger som pedagogisk leder i Slemmestad barnehage og Røyken barnehage.
Kontaktperson Slemmestad barnehage: Elin Evensen, elin.evensen@rkn.no
Kontaktperson Røyken barnehage: Camilla Graff, camilla.graff@rkn.no

Arbeidsoppgaver
 • Lede pedagogiske prosesser i barnehagen i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer.
 • Sikre faglig oppdatering og ajourhold.
 • Ansvar for å utarbeide og følge opp kortsiktige og langsiktige planer.
 • Ansvarlig for å lede et arbeidsteam og etablere en faglig felles forståelse i tråd med målsetting.
 • Etablere strukturer og organisere ressurser i det pedagogiske arbeidet i praksis.
 • Veilede personalet og legge til rette for drøfting, refleksjon og vurderingsarbeid.
 • Lede barnegrupper.
 • Ha ansvar for enkeltbarnets og gruppas læring og utvikling gjennom lek, læring, omsorg og danning.
 • Samarbeide med foreldre som innebærer medvirkning, dialog, informasjon og veiledning.
 • Ansvarlig for informasjon til brukere og medarbeidere
 • Samarbeide med andre instanser.
 • Arbeide i tråd med Røykenmodellen.
 • Beherske data som et pedagogisk – og informasjonsverktøy.
 • Være med å bygge opp et referanseområde for tursted i nærmiljøet
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i barnehagelærerutdanning.
 • Beherske data og digitale hjelpemidler som et informasjons - og pedagogisk verktøy.
Personlige egenskaper
 • Endringsvillig og fleksibel.
 • Evne til å engasjere og motivere.
 • Kunne være mentalt tilstede.
 • Evne å møte barn og familie ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.
 • Gode norskkunnskaper (jf. Lov om endringer i barnehageloven § 19b gjeldende fra 1.8.2018).
 • Helse til å utføre fysiske oppgaver som å gå på tur, løfte, oppholde seg på gulvet og ellers delta i lek der barnet er.
 • Evne til selvrefleksjon og inneha relasjonskompetanse.
 • Evne til å arbeide selvstendig og å kunne samhandle med andre.
 • Ha systemforståelse.
 • Evne til å lede andre.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Vi tilbyr
 • 100 % fast stilling i Røyken kommune.
 • Et inkluderende og utviklingsorientert miljø.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Kort avstand til tog/buss.
 • God forsikring og pensjonsordning.
 • Avtale med treningssenter.