Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleierstudent og har lyst til å jobbe hos oss?

Offentlig forvaltning

Høsten 2021 ble gastrokirurgisk og gynekologiske sengeposter slått sammen, og flyttet til nye og funksjonelle lokaler i nytt sykehusbygg.  
Seksjonen behandler pasienter som skal til undersøkelse og kirurgiske inngrep innen mage/tarm eller gynekologi, og behandler både planlagte og øyeblikkelig hjelp innleggelser.

Hos oss møter du spennende, faglige utfordringer med flinke og engasjerte medarbeidere. Sengeposten er organisert i teamsykepleie. Seksjonen preges av et høyt aktivitetsnivå og et godt arbeidsmiljø. 

Vi ønsker å ansette sykepleierstudenter med pleierfaring, gjerne studenter som har startet med sykehuspraksis.  
Dersom det er ønskelig vil søkere bli vurdert for ferievikariat sommeren 2022.

Stillingen er for tiden helgestilling tredje hver helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie, behandling og gi god omsorg for pasienter og pårørende
 • Oppfølging av pasienter, observasjoner og prosedyrer
 • Ta del i oppgaver som til enhver tid tilhører avdelingene.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleierstudenter som er i minst 2 års studieløp i bachelorutdanning i sykepleie 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert.
 • Serviceinnstilt og selvstendig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • God opplæring.
 • Relevant erfaring for videre studier.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 
   
  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse