Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier/vernepleier og trives med å arbeide på natt?  

Offentlig forvaltning

Psykoseposten er en åpen psykiatrisk døgnpost i spesielisthelsetjenesten. Vi trenger flere engasjerte og dyktige sykepleiere/vernepleiere som kan jobbe på natt. Vi har ledig 3 faste stillinger i 50-100 % stillingsprosent - Alle stillingene er p.t. primært på natt, med arbeid hver 3. helg.
Oppstartstidpunkt etter avtale.

Psykoseposten er en del av DPS Vestfold, Klinikk Psykisk helse og Avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF.
Psykoseposten er plassert i nydelige omgivelser, nede ved vannet - ved innseilingen til Tønsberg. Vi har 20 sengeplasser, der vi utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med kjent eller spørsmål om psykoselidelse. Pasientene kan ha et sammensatt sykdomsbilde, med tilleggsutfordringer som for eksempel rusavhengighet  og andre psykiatriske lidelser. 

Vi har en tverrfaglig, individuell tilnærming til pasienten med engasjerte team bestående av blant annet psykiatere, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sosionom. Seksjonen tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie og pårørende er sentralt under innleggelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutiske arbeid i posten
 • Psykoedukativt arbeid
 • Medikamenthåndtering
 • Kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Arbeidserfaring og gjerne videreutdanning innen psykisk helsearbeid.
 • Du må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk  

Personlige egenskaper:

 • Du er stabil og fleksibel
 • Du har evnen til å holde oversikt i en travel hverdag.
 • Du har evnen til presis legemiddelhåndtering i tråd med prosedyrer og interne rutiner
 • Du er utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.  
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av et stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom Sykehuset i Vestfold HF

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.