Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier/vernepleier og trives med å arbeide på natt?  

Offentlig forvaltning

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik, Tønsberg  på Nøtterøy, Granli og på Bjellanåsen.  Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester samt seksjon for Fellesfunksjoner og tjenesteutvikling. 

Psykosepost er en åpen døgnpost med 20 sengeplasser som utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med psykose eller spørsmål om psykoselidelse.  Vi har en tverrfaglig, individuell tilnærming til pasienten med engasjerte team bestående av blant annet psykiatere, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sosionom. Seksjonen tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie og pårørende er sentralt ved innleggelse. 

Vi søker nå etter 3 dyktige og engasjerte sykepleiere/vernepleiere til følgende stillinger; 

2 x faste stillinger

1 x vikariat

50-100 % stillingsprosent gjelder alle 3 stillinger

Alle stillingene er p.t. primært på natt, med arbeid hver 3. helg
Oppstartstidpunkt etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutiske arbeid i posten
 • Psykoedukativt arbeid
 • Medikamenthåndtering
 • Kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Arbeidserfaring og gjerne videreutdanning innen psykisk helsearbeid.
 • Du må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk  

Personlige egenskaper:

 • Du er stabil og fleksibel
 • Du har evnen til å holde oversikt i en travel hverdag.
 • Du har evnen til presis legemiddelhåndtering i tråd med prosedyrer og interne rutiner
 • Du er utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.  
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av et stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom Sykehuset i Vestfold HF

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.