Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier og vil jobbe hos oss?

Offentlig forvaltning

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for innbyggerne i Oslo. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud (akuttmottak, poliklinikk, avgiftning og døgnbehandling). I tillegg har avdelingen omfattende koordineringsansvar overfor de private institusjonene og er en sentral faglig rådgiver i Helse Sør-Øst. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er en del av avdelingen, som også er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med flere kompetansemiljøer, herunder SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) ved UiO.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har ansvar for døgnbehandling av voksne rusmiddelavhengige pasienter og tilbyr et differensiert og tverrfaglig behandlingstilbud. Seksjonen er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Seksjonen består av to behandlingsenheter.

Behandlingsenhet 1 har 16 døgnplasser. Enheten er tilrettelagt for pasienter som er i behov av individuell tilrettelagt oppfølging og gruppetilbud. Enheten har stort fokus på fysisk aktivitet. 

Vi har ledig  50 % vikariat for sykepleier. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg p.t.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det sykepleiefaglige ansvar og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Benytte anerkjente metoder i vurdering, utredning og behandling av pasienter og pårørende
 • Assistere og koordinere medisinsk og annen helsefaglig behandlingsvirksomhet, herunder medikamenthåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Miljøterapeutisk kompetanse
 • Videreutdanning innen rus- og avhengighetsproblematikk eller psykisk helsevern er ønskelig. 
 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen er ønskelig. Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter er viktig

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for pasientgruppen
 • Høye faglige standarder
 • Lysten på nye erfaringer og kunnskap
 • Interesse for fysisk aktivitet og ernæring i et rehabiliterende perspektiv er noe vi verdsetter 

Vi tilbyr:

 • Et vitalt og engasjert tverrfaglig miljø
 • Ansvar for en variert pasientpopulasjon
 • Kompetanse innen Motiverende Intervju og kognitiv atferdsterapi