Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sosionom og har lyst til å jobbe innen psykisk helse og rus?

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling innen klinikk for psykisk helse og rus. Vi har ett tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighets-problematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. ARA består av 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner og 2 behandlingsseksjoner. I tillegg har avdelingen ett eget team som er ansvarlige for LAR. 

ARA Bærum gir tilbud om avgiftning til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har til sammen 13 behandlingsplasser. Disse benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra akuttpsykiatrisk avdeling.
Vi er tverrfaglig bemannet med to overlegestillinger, LIS, to psykologspesialiststillinger, vernepleiere, sykepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi på ARA Bærum søker en engasjert kollega med bachelor i sosialt arbeid i 100 %. Du vil jobbe i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutiske oppgaver
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Sosialfaglig kartlegging og oppfølging
 • Oppfølging av barn som pårørende
 • Ansvarsvakt         

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Interesse og erfaring innen rus/psykiatri
 • Engasjement for rusbehandling i et institusjonsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Ønske om videreutdanning innen psykisk helse og rus, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Gode norskkunnskaper
  Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Stor grad av deltagelse og påvirkning av arbeidsoppgaver og seksjonens faglige profil
 • Gode muligheter for faglig oppdatering
 • Trivelige omgivelser i nye lokaler