Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du psykolog med interesse for sped- og småbarns psykiske helse? Da søker vi deg!

Offentlig forvaltning

Er du på jakt etter nye utfordringer? Vi har ledig ett års vikariat i BUPA med mulighet for rask oppstart i sped- og småbarnspoliklinikken.   

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.

BUPA sped- og småbarnspoliklinikk i Tønsberg tar imot barna fra 0-3 år og risikogravide fra alle kommunene i Vestfold. I tillegg tilbys barn opptil skolealder intensive utrednings- og behandlingstilbud ved spesielt sammensatte og alvorlige tilstandsbilder. Vi har bred kompetanse innen sped- og småbarnsbehandling med 10 kliniske stillinger fordelt på overlege, psykologspesialister/psykolog og spesialister i klinisk pedagogikk /spesialpedagog.
Seksjonen består for øvrig av fylkesdekkende BUP nevropsykiatrisk poliklinikk med 5 stillinger for nevropsykologer, nevropedagog, samt spesialergoterapeut. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk psykologautorisasjon eller lisens
 • Klinisk erfaring i spesialisthelsetjenesten
 • Kjent med det pasientadministrative systemet
 • Den som ansettes må beherske norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

De som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper:

 • Du inngir trygghet og tilstedeværelse i møte med sårbare barn og foreldre
 • Du er kreativ og fleksibel, samtidig strukturert i det pasientadministrative arbeidet
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen

  Vi tilbyr:

  • Veiledning fra psykologspesialist
  • Godt arbeidsmiljø hvor vi hele tiden jobber for å forbedre helsetjenestene vår
  • Moderne, flotte lokaler med behandlings- og møterom tilpasset avdelingens behov
  • Leasingbil ved ambulant arbeid

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.