Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du psykiater med engasjement for sikkerhetspsykiatri?

Offentlig forvaltning

Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser, fordelt på 3 enheter. Ved vår lokale sikkerhetspsykiatriske enhet er det ledig 100 % stilling som overlege. Vi holder for tiden til i naturskjønne omgivelser på Dikemark i Asker, ca. 3 mil utenfor Oslo, med parkeringsmuligheter på området og også mulighet for adkomst med kollektivtransport. Den lokale sikkerhetsenheten skal flyttes til Ila, når nytt bygg står ferdig i 2026.

Enheten tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoselidelser, i kombinasjon med volds- og aggresjonsproblematikk, ofte også i kombinasjon med rusavhengighet. En stor andel av pasientene har dom til tvungent psykisk helsevern. I tråd med overordnet plan for sikkerhetspsykiatri, er vi nå i ferd med å utvikle vårt behandlingstilbud, til å drive ambulant virksomhet for pasienter som er i en overgangsfase til å flytte ut fra spesialisthelsetjenesten og over i egnede botilbud.

Stillingen er nyopprettet og vil innebære en kombinasjon av arbeid på døgnenhet og ambulant oppfølging utenfor sykehus. Her vil du få mulighet til å være deltagende i utviklingen av dette helt nyskapende behandlingstilbudet. Per i dag har vi to pasienter i ambulant forløp og antallet forventes å stige opp til 10 ambulante plasser i løpet av de neste årene. Du vil få jobbe tett med et stort tverrfaglig team, inkludert flere andre spesialister. For å få til gode ambulante forløp, har vi et utstrakt samarbeid med primærhelsetjenesten og distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring/kompetanse på alvorlig psykoseproblematikk og særlige utfordringer knyttet til voldsrisiko

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har utpreget gode samarbeidsevner  
 • har interesse for pasientgruppen, fagområdet og for tverrfaglig samarbeid
 • har fokus på pasientenes behov
 • er fleksibel og har evne til å tilpasse deg skiftende omstendigheter
 • jobber strukturert og systematisk
 • er trygg og selvstendig og håndterer krevende situasjoner på en profesjonell måte
 • har gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • Et stort og stimulerende fagmiljø
 • Mulighet til å være med på å utvikle og påvirke morgendagens behandlingstilbud