Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du klar for en spennende mulighet som lege? Sommervikarer søkes til Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Offentlig forvaltning

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. ARA består av 6 seksjoner og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og  døgnbehandling.

I ARA ønsker vi å tilby fullverdige legetjenester med spesialist i front, samtidig som alle forventninger til spesialistutdanning skal ivaretas.
Avdelingen er lokalisert ved sykehusene Aker, Gaustad, Ullevål og ved OUS Mortensrud.

Seksjonene er blant annet bemannet med sykepleiere/spesialsykepleiere, sosialfaglig personale med bachelor eller videreutdanning, psykologer/psykologspesialister, leger i spesialisering og overleger. Tverrfaglig samarbeid er en sentral del i vår pasientbehandling. Som lege hos oss møter du pasienter med sammensatt problematikk innenfor rus og avhengighet, sosiale problemer, samt somatiske og psykiske lidelser.

Seksjon avhengighetsbehandling ung (16 til 26 år) og voksen tilbyr opp til 6-måneders døgnbehandling for utredning og behandling av rusavhengige pasienter med uavklarte og/eller sammensatte vansker.

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet.

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning består av fire kliniske enheter: rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og to avgiftningsenheter. Avgiftningen har to sengeposter med totalt 30 senger. Rusakuttmottaket er tilknyttet en sengepost med 13 senger. Seksjonen behandler pasienter med høy forekomst av somatisk og psykisk komorbiditet.

Mer informasjon om de ulike seksjonene finner du på nettsiden vår: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling#underliggende-enheter

Du må kunne jobbe minimum 6-8 uker sammenhengende i perioden fra og med uke 25 til og med uke 33. (Seksjon rusakuttmottak og avgiftning krever minimum 8 uker.) Det vil ikke bli anledning til å avvikle ferie i den avtalte perioden. Sommervikariatet er tilknyttet turnusarbeid på post, med akutte og elektive pasienter ved  sengepostene og/eller rusakuttmottak.

Aktuelle kandidater blir innkalt fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme et best mulig pasientforløp
 • Stillingen inngår i den enhver tid gjeldende vaktordning
 • Arbeidet er organisert i team og vi ønsker at du skal være med å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten, seksjonen og avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk legeautorisasjon
 • Erfaring fra rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg er ønskelig
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig og ha god kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper:

 • Interessert i fagfeltet og liker både å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil vektlegges
 • Evne og lyst til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • God arbeidskapasitet og er strukturert  

Vi tilbyr:

 • Felles opplæringsprogram
 • Individuell opplæring og oppfølging av kollegaer
 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sosionomer og sykepleiere
 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst

For LIS: Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.