• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091529
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Er du jurist og har interesse for helse- og omsorgsrett?

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Vestre Aker leverer tjenester til bydelens innbyggere innenfor pleie og omsorg, barnevern, barnehage, helsestasjon, bolig og sosialhjelp. En stor andel av tjenestene leveres gjennom private/ideelle leverandører og det er viktig for bydelen å være en profesjonell kontraktspart. Oppfølgingen av kontraktene gjøres av fagavdelingene, og juristens rolle vil være å ivareta juridiske spørsmål. Noen ganger må du delta i møtene med leverandøren. Bydelsjuristen skal ellers ivareta alle rettsområder som bydelen har behov for, men kan søke råd hos Kommuneadvokaten ved behov. 

Sentrale rettsområder 

 • Helse- og omsorgsrett  
 • Avtale- og kontraktsrett  
 • Offentlige anskaffelser 
 • Forvaltningsrett, kommunalrett, offentligrett 
 • Personvern 
 • Arbeidsrett 
 • Erstatningsrett 
 • Barnevernsrett 

Arbeidsoppgaver:

 • Juridisk bistand til alle fagavdelinger på ulike lovområder, både av generell karakter og enkeltsaker  
 • Bindeleddet mellom bydelen og kommuneadvokaten 
 • Saksbehandling av klagesaker, innsynsbegjæringer, mm. 
 • Overordnet ansvar for anskaffelser i bydelen; herunder bistå/lede forhandlinger innenfor anskaffelser/kontraktsforhandlinger samt kvalitetssikring av avtaler og kontrakter 
 • Bistå i arbeid med personvern, risikovurdering og informasjonssikkerhet 
 • Bistå i personalsaker og eventuelle varslingssaker 
 • Saksbehandling av tviste- og klagesaker  
 • Sørge for faglig utvikling, læring og deling av kunnskap innen bydelen  

Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor bydelsjuristens ansvarsområde og sette seg inn i aktuelle lovverk. 

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap, cand. jur. eller tilsvarende  
 • Minst 3 års erfaring som jurist; erfaring fra tilsvarende stilling vektlegges
 • Krav til erfaring fra helse- og omsorgsrett  
 • Krav til erfaring fra forvaltningsrett  
 • Kontrakts og avtalerett 
 • Må ha evne til å sette seg inn i ulike rettsområder og kunne veilede i et bredt spekter av saker 
 • Det er ønskelig med erfaring fra: 
  • Personvern og informasjonssikkerhet 
  • Husleietvister, klagesaker, utkastelse  
  • Offentlig anskaffelser og kontraktsrett 

Personlige egenskaper:

 • Du har stor arbeidskapasitet 
 • Er fleksibel og håndterer varierte arbeidsoppgaver 
 • Du liker å jobbe på tvers av avdelinger og fagfelt 
 • Du lærer raskt og har gode analytiske evner 
 • Du er effektiv, strukturert og evner å prioritere i en hektisk hverdag 
 • Du er tydelig og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 
 • Uredd og trygg på egen kompetanse 

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter til personlig og faglig utvikling 
 • Aktive og engasjerte kollegaer i et spennende arbeidsmiljø.  
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.  
 • Gode pensjonsvilkår 
 • Fleksitidsordning 
 • Lønn  etter kvalifikasjoner 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091529
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune