Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du interessert i skjematerapi?Psykolog/psykologspesialist 

Offentlig forvaltning

Vi søker etter ny psykolog/psykologspesialist i 100 % fast stilling!

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling (KPR) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.
 
DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.
 
Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.
 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk B er en av tre allmennpsykiatriske poliklinikker. Poliklinikken har base i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, og har i tillegg spesialkompetanse på traumelidelser og personlighetsforstyrrelser. Poliklinikken har to team; PF-team og traumeteam. PF-teamet tilbyr poliklinisk behandling med skjematerapi og MBT-metodikk. MBT-teamet er godt etablert og tilbyr MBT-behandling (Mentaliseringsbasert terapi). Traumeteamet tilbyr kunnskapsbasert traumebehandling i form av EMDR og CT-PTSD.
 
Vi har behandlere med utdanning innen skjematerapi, og ønsker å videreføre dette tilbudet nå når en av våre skjematerapeuter har gått av med pensjon. Du vil være tilknyttet PF-teamet.

Psykolog/psykologspesialist 100% fast stilling
 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for faggruppen sin, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Følge føringer for avdelingens godkjenning som utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker psykolog eller psykologspesialist.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet

  Vi tilbyr:

  • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
  • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
  • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
  • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
  • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold

  Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige vikariater i DPS Vestfold.
   
  Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.
   
  Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadssystem, se link øverst i annonsen.