Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du helsefagarbeider og har interesse for fagfeltet rus og avhengighet?

Offentlig forvaltning

Døgnpostene ved Avdeling rus og avhengighet søker etter flere helsefagarbeidere, både til sommervikariater og faste stillinger. 

Døgnpostene våre søker etter sommervikarer som har mulighet for rask tiltredelse. Stillingsstørrelsene varierer fra 50-100 %, og vi ber om at du i søknaden oppgir hvilken stillingsstørrelse som er aktuell.

Det er også ledig fast stilling med stillingsstørrelse 75-100 %. Dersom du er på jakt etter fast helgestilling med arbeid hver fjerde eller hver annen helg, er vi også interessert i din søknad. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus - og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Ved behov kan vi tilby overnatting på arbeidsstedet.

Søkere vil bli vurdert fortløpende. 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp rutiner og tiltak rundt pasienter
 • Samarbeid med andre faggrupper internt og eksternt
 • Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk
 • Stillingene inngår i for tiden to-delt turnus (dag og aften) med arbeid for tiden hver fjerde eller hver annen helg
 • En av stillingene innebærer for tiden arbeid på natt (våken og hvilende)

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Erfaring fra rusfaglig arbeid er ønskelig 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som:

 • har høyt faglig nivå, god faglig vurderingsevne og holder deg faglig oppdatert
 • arbeider godt selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner i team og på tvers av profesjoner
 • arbeider målrettet og strukturert i en travel arbeidshverdag
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å dempe urolige situasjoner
 • er løsningsorientert, har endringsvilje og et engasjement for rusfaglig arbeid
 • har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid
 • har god digital kompetanse og god systemforståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og hyggelige kollegaer i et hektisk og trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Det gis tilbud om veiledning og internundervisning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.