Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du engasjert, faglig dyktig og lagbygger? Vi søker fagutviklingssykepleier

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Kunne du tenke deg å jobbe på en variert og dynamisk lungemedisinsk sengepost?

Vi tenker at dette er jobben for deg som setter pris på trygge og dedikerte kollegaer i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med et stort faglig engasjement. Dersom du i tillegg trives med, og evner å håndtere arbeidsdager med et høyt aktivitetsnivå, vil du helt sikkert passe godt inn i vårt team på Medisin 2.

Som fagutviklingssykepleier vil du være med å opprettholde og forbedre kvaliteten i sykepleietjenesten ved å fremme utvikling av holdninger, kunnskaper og ferdigheter blant de ansatte. 

Fagutviklingssykepleier har sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, studenter, elever, lærlinger og hospitanter som målgruppe.

Stillingen innebærer 50% fagutvikling og 50% klinisk arbeid med regelmessig helg


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss: 

Medisin 2 er en aktiv sengepost med totalt 27 senger for pasienter med lungesykdommer, behov for palliasjon og akutt-geriatriske problemstillinger. Flere av våre pasienter får ventilasjonsstøtte, som for eksempel Bipap.
Pasienter med hjemmerespirator følges opp av eget team. 

Vi utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med lungekreft, både i aktiv og palliativ fase. Palliasjon er en stor del av vår virksomhet.

Vi søker deg som trives i en energisk og endringsorientert avdeling, og som drives av en aktiv, variert og kompetansebasert hverdag. I 2025 vil Drammen sykehus flytte inn i nye og moderne lokaler på Brakerøya. Se mer informasjon på våre nettsider: https://vestreviken.no/om-oss/nytt-sykehus-i-drammen 

Velkommen som søker til oss på Medisin 2 ved Drammen sykehus!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Som fagutviklingssykepleier vil du ha ansvar for å: 

 • Tilrettelegge og planlegge internundervisning etter postens og personalets behov
 • Utvikle og ajourføre introduksjonsprogram for nyansatte
 • Ha ansvar for mottak, organisering og oppfølging av studenter, elever og hospitanter. Utnevne og følge opp kontaktpersoner
 • Fremme utvikling av faglig identitet og kompetanse i posten
 • Fremme kvalitetssikringsarbeid
 • Utarbeide, oppdatere og sørge for gjennomføring av prosedyrer
 • Delta i målsettingsarbeid
 • Holde seg faglig oppdatert og deltar på kurs og undervisning som har relevans for stillingen
 • Er stedfortreder for avdelingssykepleier/driftssykepleier ved deres fravær. Herunder bistå med vaktbok i GAT
 • Utføre delegerte arbeidsoppgaver fra avdelingssykepleier
 • Delta på planlagte møter
 • Ivaretar og fremme godt samarbeid

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet lunge, palliasjon og/eller geriatri
 • Har erfaring med undervisning og/eller fagutvikling
 • Spesialutdanning er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har interesse for, og trives med administrativt arbeid, fagutvikling og undervisning
 • Kommuniserer og samarbeider godt med kollegaer og andre faggrupper
 • Har stor arbeidskapasitet og handlingskraft
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Er endringsvillig og robust
 • Bidrar inn i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.