• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3946895
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Er du en inspirerende og motiverende leder med strategisk kompetanse innen eiendom?

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er på jakt etter en erfaren leder med interesse for eiendom og byutvikling.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal bidra til at Oslo blir en funksjonell og klimavennlig nullutslippsby, med flere boliger og bedre bomiljø, samt bidra til byutvikling i tråd med gjeldende kommuneplan. Etaten ivaretar bykassens eierrolle for grunneiendom, følger opp kommunens eiendomsstrategi, og har ansvar for eiendomsforvaltning, utvikling, kjøp og salg.

Strategi- og analyseenheten har som hovedansvarsområde å følge opp kommunens eiendomsstrategi, blant annet ved å kartlegge arealbehov for kommunens sektorer, anbefale anskaffelsesstrategier og investeringsbudsjetter for kommunens strategiske eiendomskjøp, initiere sambruksprosjekter mv.

Enheten er organisatorisk plassert i linje direkte under etatsdirektør og enhetsleder inngår i etatsdirektørens lederteam. Strategi- og analyseenheten består av 10 medarbeidere og er bredt faglig sammensatt med økonomisk, planfaglig og juridisk kompetanse. Enheten har et tett samarbeid med og bistår etatens øvrige seksjoner/enheter og avdelinger.

Vi ser etter en leder som er god til å lede team, er glad i analysearbeid, og har oppdatert digital kompetanse og ferdigheter. Du tenker helhetlig, har god vurderingsevne, sørger for effektive prosesser og leverer resultater. Etaten er opptatt av å følge med i tiden, og du vil bli utfordret på å påvirke etatens strategiske veivalg fremover.

Er du vår nye enhetsleder som skal bidra til at Eiendoms -og byfornyelsesetaten er rustet for fremtiden?

Arbeidsoppgaver:

 • Lede enhetens ansatte ved å være tydelig på forventninger, delegere oppgaver, og å motivere og utvikle medarbeiderne
 • Følge opp kommunens eiendomsstrategi, blant annet kartlegge arealbehov for kommunens sektorer, anbefale anskaffelsesstrategier og investeringsbudsjetter for kommunens strategiske eiendomskjøp, initiere sambruksprosjekter mv
 • Personalansvar for 10 medarbeidere, samt budsjett- og fagansvar for enhetens ansvarsområder
 • Analyse, strategier og anbefalinger for utvikling og bruk av kommunale eiendommer
 • Økonomiske analyser, blant annet verdivurderinger, kostnadsberegninger, usikkerhet- og markedsanalyser og overvåke utviklingen av eiendomsmarkedet
 • Kontinuerlig utvikle etatens boligkompetanse og følge opp ny boligpolitikk
 • Følge opp og gi uttalelser til overordnede kommunale planer
 • Utredninger og prinsippsaker            
 • Lede eller delta i tverretatlige - og avdelingsovergripende oppgaver og fora

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole-/universitetsutdanning (minimum bachelor) innen relevant fagområde
 • Ønskelig med erfaring fra eiendoms- og byutvikling fra relevant offentlig eller privat virksomhet
 • Kjennskap til Oslo kommunes eiendomsorganisering og -portefølje er en fordel
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet innen relevant bransje vil bli vektlagt
 • Bør ha kjennskap til eiendomsmarkedet og interesse for byutvikling av Oslo
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk

Personlige egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider godt med andre og er opptatt av erfaringsdeling
 • Har gode analytiske evner
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Har gode lederegenskaper, gir medarbeidere en tydelig og klar retning
 • Motiveres av å lede, veilede og videreutvikle den enkelte medarbeider i et sterkt fagmiljø

Vi tilbyr:

 • Stilling som enhetsleder med lønnstrinn 63-72 som tilsvarer kr 886 800-1 055 700
  per år, avhengig av kompetanse
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo og et godt, inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, deltakelse på kurs, nettverk, seminarer mm.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdstilbud med blant annet aktivt bedriftsidrettslag, og trening i våre egne lokaler
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter
  nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3946895
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune