Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  17.10.2019
 • Sted:
  NYBORG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  NYBORG
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2139596
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Enhetsleder Ulset sykehjem

Ulset sykehjem er et kommunalt sykehjem med 64 beboere. Sykehjemmet var bygget i 2008, og ligger i fine omgivelser i gangavstand fra Åsane senter.  Ulset sykehjem er et langtidssykehjem. To av avdelingene er spesialavdelinger, en psykogeriatrisk og en avdeling for pasienter med Huntington. Sykehjemmet har ca 58 årsverk og et budsjett på 58 mill.

Arbeidsoppgaver
Stillingen innebærer helhetlig resultatansvar for driften av institusjonen, faglig, administrativt og økonomisk. Enhetsleder rapporterer til direktør i etat for sykehjem. Balansert målstyring benyttes som styringsverktøy, og lederavtale mellom enhetsleder og direktør inngås. Enhetsleder sitt fokus er å videreutvikle enheten, samt i felleskap ta ansvar for en positiv organisasjonskultur og et godt kollegialt arbeidsmiljø. Det forventes at enhetsleder utviser de verdier og holdninger som er nedfelt i
kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeider resultatorientert og målbevisst for å nå oppsatte mål og standarder.


Kvalifikasjoner
Du må ha helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå
Du må ha tilleggsutdanning innenfor administrasjon/økonomi/ledelse
Du må ha erfaring, og gode resultater som leder fra lignende døgnbemannet virksomhet
Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser er en fordel
Du har gode datakunnskaper
Fremmedspråklige søkere med utdanning utenfor Norden må dokumentere bestått nivå B2 i norsk


Personlige egenskaper
Du er beslutningssterk, kommuniserer godt og evner å gjennomføre gode prosesser innenfor
gjeldende rammeverk.
Du gir dine ansatte frihet innenfor eget ansvarsområde, gir anerkjennelse og ros, men også
korrigerende tilbakemeldinger når det er nødvendig.
Du oppfattes som løsningsorientert, viser vilje til dialog og involvering av de ansatte, men stiller krav og
følger opp med god tilstedeværelse og integritet.
Du evner å bygge felles kultur, lede sammen med andre og finne gode løsninger innenfor rammen av
fag, kvalitet og økonomi.
Du ser muligheter framfor begrensninger i daglig drift og tør å tenke nytt og utfordre etablerte
ordninger der det er hensiktsmessig.
Bergen kommune jobber for å utvikle en heltidskultur. Vi søker derfor en enhetsleder som er kreativ og
nyskapende når det gjelder døgnbemannet virksomhet og heltid
Vi tilbyr
En spennende og utfordrende lederstilling som vil gi mulighet for å påvirke og utvikle tilbudet ved Ulset sykehjem sammen med mange engasjerte og dyktige fagpersoner.
En etat med utviklingsfokus. Vi har egen avdeling for sykehjemsmedisin som ivaretar legetjenesten i sykehjemmene i Bergen. Dette sikrer et høyt medisinskfaglig nivå i
tjenestetilbudet.
Enhetsleder inngår i etatsdirektøren sin ledergruppe. Det er også etablert teammøter der enhetsledere fra geografisk nærliggende områder samles med fokus på tema av faglig og driftsmessig art. På disse møtene legges det vekt på felles refleksjon, støtte og utvikling både personlig og faglig.
Lønn etter avtale.
God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.