Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder søkes til sykepleieseksjonen i Avdeling for blodsykdommer

Offentlig forvaltning

Vi  søker enhetsleder til poliklinikk blodsykdommer, avansert hjemmesykehus og ECP (ekstrakorporal fotoforese). vikariatet er ledig fra 01.02.2023 tom. 31.01.2024 med mulighet for forlengelse.
.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
På vei mot nytt sykehus om noen år, skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta pasienter, pårørende og ansatte.

Avdeling for blodsykdommer er en høy spesialisert enhet for diagnostikk og behandling av alvorlige blod- og benmargssykdommer. Vi er den eneste avdelingen i Norge som behandler pasienter som skal gjennomgå allogen stamcelletransplantasjon med ubeslektet giver, og avdelingen har flerregional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon med beslektet giver. Stamcelletransplantasjon er en behandlingsform som tilbys stadig flere pasienter. Avdelingen har regionfunksjon for pasienter med akutte leukemier, myelomatose og for pasienter med dyp venetrombose som trenger lokal trombolytisk behandling. Det store flertallet av pasientene har en kreftdiagnose, og går gjennom intensiv cellegiftbehandling eller andre former for medikamentell kreftbehandling. Det er likevel noe variasjon i pasientgrunnlaget, eksempelvis har vi nasjonal behandlingstjeneste for blødere. Pasientgruppen er kompleks og sykepleiere i klinisk arbeid får bred medisinskfaglig kompetanse og god trening i å observere og behandle akutt og kritisk syke pasienter.

Avdelingens kliniske virksomhet er fordelt gjennom to poliklinikker og sengepost med 30 senger inkl. to intermediærsenger og 8 overtrykksisolater.
Foruten en stor sengepost, så er sykepleietjenesten fordelt mellom poliklinikk som årlig har totalt 6000-7000 konsultasjoner, avansert hjemmesykehus med stadig flere pasienter i behandling med ecp .

Innenfor avdelingens sykepleietjeneste har vi  tre enhetsledere, som er underlagt en seksjonsleder. Hver enhetsleder har hovedansvar for sin enhet og tilhørende personell. Enhetslederne samarbeider svært tett og fordeler ansvar for seksjonens enheter mellom seg i samarbeid med seksjonsleder. Samarbeid på tvers av enhetene er godt etablert og vil fortsatt  bli vektlagt. Øvrig stab i seksjonen inkluderer en egen turnusansvarlig sykepleier, pasientkoordinator og fem fagsykepleiere, som alle er underlagt seksjonsleder.

Kun elektroniske søknader sendt via WebCruiter vil bli vurdert.
 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

-Hver enhetsleder har fag-, budsjett, personal- og resultatansvar for enhetens virksomhet. Samtidig er det en forutsetning med tett samarbeid med de andre enhetslederne og seksjonsleder når det gjelder ressursutnyttelse og felles måloppnåelse for seksjonen samlet.
-Daglig driftsansvar for seksjonen i henhold til rammebetingelser, fordeles mellom enhetslederne
-Personalansvar for sykepleietjenesten i  sin enhet
- Legge til rette for fag- og kvalitetsutvikling i enheten i samarbeid med fagsykepleiere og seksjonsleder
- Sikre høy kvalitet på pasientomsorg og den behandling som gis
-God kjennskap til eller eventuelt bidra i utarbeidelsen av arbeids- og ferieplaner. Samarbeider med turnusansvarlig
-Bistår i rekrutteringsarbeid i samarbeid med seksjonsleder
-Bidra til godt og effektivt samarbeid mellom faggrupper og mellom enheter
-Enhetsledere er en del av ledergruppen i ‘seksjon for sykepleietjenesten’, og deltar også i avdelingens tverrfaglige ledergruppe
-Det foreligger egen stillingsbeskrivelse for enhetsleder, som beskriver hovedoppgaver og ansvarsområder

  Kvalifikasjoner:

  -Autorisert sykepleier
  -Ønskelig med formell lederkompetanse og/eller ledererfaring
  -Kjent  med klinisk arbeid innenfor hematologi eller andre  fagområder
  -Må beherske norsk skriftlig og muntlig

  Personlige egenskaper:

  -Lojal og pliktoppfyllende
  -Stor arbeidskapasitet og god evne til prioritering 
  -Evne til å takle et høyt arbeidstempo og trives med å jobbe i en stor organisasjon
  -Fleksibel, strukturert  og systematisk
  -Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med ansatte, sideordnede ledere og overordnet ledelse
  -God arbeidsmoral
  -Stort faglig engasjement  for sykepleiefaget og for ledelse

  Vi tilbyr:

  Godt arbeidsmiljø
  God opplæring vil bli gitt
  Spennende fagfelt i stor utvikling
  En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv
  (IA)-bedrift -Lønn etter avtale
  Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår