Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1841603
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

2. gangs utlysning. Enhetsleder/leder PPT Halden og Aremark

Ledig fast stilling som enhetsleder / leder Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark.

Beskrivelse av arbeidssted:

Enhet PPT består av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark kommuner samt Halden kommunes logopedtjeneste. Det er samlet 12 stilling inkl. sekretær ansatt knyttet til tjenestene. PPT har i tråd med overordnede statlige føringer, stort fokus på inkluderende skoler og barnehager, tilpasset opplæring, tidlig innsats og læringsmiljø

Pedagogisk-psykologisk tjeneste hører inn under kommunalavdeling for undervisning og oppvekst i Halden kommune. Nærmeste overordnede er kommunalsjefen. Enhetslederen inngår i kommunalsjefens enhetsledergruppe.

Enhet PPT holder til i Familiens hus, og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste og barneverntjeneste. Tverretatlig samarbeid og koordinert innsats for barn og unge i Halden har høy prioritet. PPT og tjenestene på Familiens hus er planlagt flyttet til nye lokaler i forbindelse med prosjektet Områdeløft nord.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Stillingen innebærer faglig, personal og økonomisk/administrativ ledelse og utvikling av enhet PPT. PPT sine

hovedoppgaver er individ- og systemrettet arbeid vedr. barn før opplæringspliktig alder, elever i grunnskolen, og voksne

med behov for spesialundervisning. PPT skal også bistå enhetene i saker vedrørende psykososialt miljø, samt organisasjons- og kompetanseutvikling.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

Vi ønsker leder med relevant utdanning for fagfeltet, herunder er det ønskelig med master i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi og testkompetanse. Søker kan gjerne kan ha bakgrunn og erfaring fra arbeid i skole/barnehage.

Lederutdanning eller ledererfaring

Løsningsfokusert og beslutningsdyktig med god gjennomføringskraft.

Vi søker etter en leder med følgende egenskaper:

Inkluderende

Strukturert og ryddig

Stor arbeidskapasitet og arbeidsglede

Innovativ og kreativ

Kunne inspirere og lede endringsprosesser

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Som leder av PP-tjenesten ønsker vi en person med blikk for barn og unge og deres utviklingsmuligheter.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.