Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Enhetsleder helse

Vi har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder helse med tiltredelse 01.05.19.  

Enhetsleder helse er en av to enhetsledere innen avdeling helse og omsorg. Vi står midt opp i en spennende utvikling der du vil få mulighet til å være med administrativ organisering og mange spennende utviklingstiltak.

Enhetsleder helse har ansvar for å lede og koordinere enheten og for å planlegge, samordne, utvikle og administrere tjenester innen område:

• Legetjenester, kommuneoverlege

• Ergoterapi/fysioterapi

• Jordmor/Helsesøstertjenesten

• Laboratorie

• Legevaktsentral

• Rus/psykisk helse

• Kommunepsykolog

• Samisk krise og incestsenter

Vi søker en tydelig leder med evne til å motivere de ansatte. Enhetslederen rapporterer til kommunalleders ledergruppe, og vil være en del av ledergruppen, samt delta i rådmannens ledergruppe 10-12 ganger i året.

 Stillingen krever at du

• Gode leder- og samarbeidsegenskaper, og en inkluderende og motiverende lederstil, selvstendig, tenker strategisk og helhetlig og lar deg motivere av utfordringer

• Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet, beslutningsdyktig og med stor gjennomføringsevne

• Kreativ og med evne til å tenke nytt og helhetlig, og se muligheter på tvers av fagområdene

• Utviklingsorientert og med evne til kunnskapsdeling, strukturert og pålitelig

• God skriftlig og muntlig framstillingsevne, og alminnelige gode datakunnskaper

• Sosial, godt humør og bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Du har høyere relevant universitets- eller høyskoleutdanning innen ledelse og offentlig administrasjon, erfaring innen offentlig sektor, samt relevant ledererfaring.

Utdanning og erfaring innenfor offentlig administrasjon og ledelse, og offentlig virksomhet er ønskelig og vil bli vektlagt. Kunnskap om økonomi og økonomistyring er nødvendig.

Kunnskaper i samisk språk og kultur vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk og kultur oppfordres til å søke. Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Søkere som ikke behersker nordsamisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring innen to år etter tilsetting.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder helse har overordnet administrativt-, personal-, økonomi-, driftsansvar innenfor sitt tjenesteområde.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver er blant annet

• Budsjett- og resultatansvar for drift og investeringer innen enheten.

• Personalansvar med spesiell fokus på å tilrettelegge for utvikling og trivsel.

• Overordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling innenfor enheten

• Samordning på tvers av fagenheter og avdelingen

• Bidragsyter til strategisk utvikling av kommunen og enheten

Personlige egenskaper/kunnskap

• Evne til å samarbeide, inspirere og motivere

• Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

• Gode analytiske evner

• God forståelse for samspill mellom politikk, administrasjon og tjenesteyting

• De personlige egenskapene vil bli tillagt stor betydning ved ansettelse

Vi tilbyr

• En spennende og utfordrende jobb i et utviklende kompetansemiljø med varierte arbeidsoppgaver

• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

• Kompetente medarbeidere innenfor flere fagfelt

• Gode samarbeidsforhold i en utviklingsorientert kommune

• Gode forsikrings – og pensjonsordninger

• Lønnsbetingelser etter avtale

• Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov og avtaleverk. Stillingsbeskrivelse, lønns- og arbeidsvilkår avtales i løpet av tilsettingsprosessen. For tilsetting gjelder en prøvetid på seks måneder.

Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis, vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos kommunalleder Annhild R. Nedrejord,

mob 455 02 260.

Søknadsfrist: 29.01.19

Søknad med CV sendes: Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no.