Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder DPS Tynset - 100% fast

Offentlig forvaltning

DPS Tynset har ledig 100 % fast stilling  enhetsleder  for poliklinikk med integrert TSB team  og 5 døgns post. 
Du må være faglig engasjert, målrettet og strukturert.  

Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en 5 døgns post med  5 sengeplasser.

Døgnenheten tilbyr kun frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 

DPS Tynset har god spesialistdekning og et  godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere.


Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Tynset  er dessuten et  område  i Sør-Norge med stabilt skiføre  om vinteren og et svært godt utbygd løypenett i umiddelbar nærhet.  Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets  og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.
 


Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter.
Minimum  to referanser hvorav en fra siste arbeidsgiver. 


Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innenfor helse og sosial  med relevant videreutdanning    
 • Lederutdanning / ledererfaring er ønskelig   
 • Erfaring fra psykisk helsevern er en fordel 
 • Evne til nytenkning  og interesse for å lede fag- og organisasjonsutvikling i et tverrfaglig miljø 
 • God kjennskap til turnus og turnusarbeid  

Personlige egenskaper:

 • Omgjengelig, -  med gode kommunikasjonsferdigheter  og samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert   
 • Evne  til å jobbe selvstendig og i team   
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende oppgaver i et trivelig  arbeidsmiljø.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser.
 • Gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.