Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) er en avdeling innen Klinikk for psykisk helse. Vi ivaretar et Agder-ansvar for psykisk spesialisthelsetjeneste for barn og unge under 18 år og deres familier. Vi har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet driver vi i stor grad med utdanning, forskning, utviklingsarbeid og innovasjon. Kontorfaglige funksjoner er organisert i èn avdelingsovergripende enhet. Vi er inne i en fase hvor vi utvikler organisasjonen i retning av mer fremtidsrettede, gode og fleksible tjenester rigget for å møte det utfordringsbildet vi ser i samfunnet. I dette ligger også strategisk kompetanseutvikling, en arbeidsplass som tilfredsstiller unge arbeidstakeres behov så vel som ivaretakelse og bruk av seniorers kompetanse.

Vi har ledig følgende stilling i avdelingens lederteam, knyttet til akutt-ambulant enhet (AAE) i Kristiansand:
1 x 100 % fast stilling for enhetsleder. Tiltredelse etter avtale.

AAE består av et akutt team og et ambulant team hvor ansatte er tilknyttet flere spesialiserte fagteam. I tillegg har enheten ansvar for psykisk helse oppfølging av ungdom på Lunde behandlingssenter, ett av to nasjonale utprøvingsprosjekter mellom helse og BUFetat. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevern, skoler og andre aktuelle aktører i de unges liv. Målgruppen er barn, unge og familier som trenger relativt intensiv oppfølging og fungerer som tiltak mellom nivåene poliklinikk og døgn. Endringer i befolkningens behov og samfunnets forventninger til helsehjelp vil kreve stor grad av endringsdyktighet og samarbeidende innstilling fra enhetsleder og medarbeidere i tiden fremover. Som enhetsleder vil du aktivt bidra i videreutvikling av enheten og avdelingens tjenestetilbud.

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

  

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig helse/sosial utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Lederutdanning er et krav, må alternativt være villig til å gjennomføre lederutdanning
 • Relevant ledererfaring med personalansvar er et krav
 • Erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsevern barn og unge/ voksne eller tilsvarende er en fordel
 • Erfaring med å gjennomføre endringsprosesser er ønskelig
 • Motivasjon til å utvikle gode helsetjenester og et godt arbeidsmiljø er et krav
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Nytenkende, innovativ og engasjert
 • God systemforståelse og struktur i arbeidshverdagen
 • Pålitelighet, fleksibilitet og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • En enhet og avdeling bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Deltakelse i et lederteam med mye ansvar, god støtte og trivsel
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • Lønn etter avtale 
 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid fra kl. 09.00 til kl. 14.30 hele året
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag og med verdibasert ledelse
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring