Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3362776
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Enhetsleder

Bydel Gamle Oslo er den raskest voksende bydelen i Oslo. Med visjonen Sammen om løsninger vil bydelen ta i bruk potensialet som ligger i samfunnets samlede ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn. Bydelen søker løsninger sammen med innbyggerne, frivillig sektor, andre velferdsaktører og næringsliv. Bydelen skal ha løsninger som er helhetlige og på tvers av bydelens fagområder, uavhengig av organisering. Bydel Gamle Oslo har valgt innovasjon, digitalisering og kompetanse som sine strategiske grep for å bygge opp under mulighetene og møte utfordringene bydelen står i de nærmeste årene.

Avdeling mestring og helse er ett av bydelens tre fagavdelinger. Å fremme helse og forebygge, være proaktiv og utvikle mer helhetlige, sammenhengende og fleksible tjenester er vesentlig for avdelingens tjenesteleveranser. Tjenesteutvikling skal ta utgangspunkt i brukernes perspektiv og være i tråd med samfunnsutviklingen.  Utfordringsbildet, og kravene til innovasjon og effektive løsninger, forutsetter en kunnskapsbasert forståelse. Å bygge en kultur som kan forstå, tåle og bære endring og omstilling over tid stiller store krav til lederskapet. Avdelingen jobber med å videreutvikle modig ledelse med tid og kompetanse til å lede i endring. 

Enhet mottak og mestring  er bydelens «en vei inn» for helse- og omsorgstjenester. Raske avklaringer av behov og eventuell videreformidling i tjenestekjeden gjøres i enhet mottak og mestring. Ansvarsområdet omfatter i dag forvaltning av. div. helse- og omsorgstjenester, helsefremmende tilbud og tjenester til seniorer, habilitering og rehabilitering. Enheten er i behov av å dreie sine tjenesteleveranser og tilpasse kompetansen for på best mulig måte ivareta tjenestemottakernes mål, behov, ressurser og egenmestring. Endringene både i struktur og arbeidsprosesser forventes å gi større verdi for tjenestemottaker og for avdelingen og bydelen som helhet.
Det jobbes aktivt med å integrere bruk av teknologistøttede tjenester som en del av det helhetlige tjenestetilbudet.

Enheten består av 59 årsverk og forvalter et budsjett på 360 mill. kroner (pr 1.1.2021)

Arbeidsoppgaver
 • Delegert myndighet og ansvar til å lede enheten og dens til en hver tid gjeldende myndighetsområde i henhold til gjeldende lover og regler, strategier og økonomiske rammer
 • Medansvar i avdelingens og bydelens helhetlige strategiske utviklingsarbeid
 • Ansvar for videreutvikling av det strategiske utviklingsarbeidet i enheten og operasjonaliseringen av denne
 • Personalansvar for teamledere og ev. støttefunksjoner i egen enhet
 • Rapporterings- og måloppnåelsesansvar for kvalitet, tjenesteproduksjon og økonomi i enheten
 • Ansvar for kompetanseutvikling for enheten
 • HMS-ansvar for enheten
 • Enhetslederen inngår i avdelingens ledergruppe og rapporterer direkte til avdelingsdirektør
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på minst bachelornivå
 • Videreutdanning i ledelse. Relevant ledererfaring kan etter en individuell vurdering kompensere for manglende formell lederutdanning
 • Erfaring med å lede ledere
 • Erfaring med og gode resultater fra både strategisk og operativ utviklings- og endringsarbeid
 • Erfaring med og gode resultater fra økonomisk styring, fortrinnsvis fra liknende virksomhet
 • Kompetanse og erfaring innen helse- og forvaltningsrett
 • Kompetanse og erfaring med forvaltning av helse- og omsorgstjenester 
Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som

 • Kan lede og styre modig, strategisk og tillitsbasert
 • Har omstillingsvilje og nødvendig erfaring,  kraft og fart til å sikre operasjonalisering av vedtatte strategier
 • Evner å se og ivareta et helhetlig perspektiv i en hektisk arbeidshverdag
 • Forstår gevinstplanlegging og -realisering
 • Skaper og bruker gode relasjoner og  nettverk
 • Gode kommunikative evner, med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Identifiserer seg med Oslo kommunes kjerneverdier; brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • En lederrolle i et spennende og krevende utviklingsarbeid, i en av Oslo kommunes største og mest komplekse bydeler 
 • Faglige utfordringer og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Personalhytte i Trysilområdet
 • Rabatt på trening på SATS
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 60-63, (807 700 kr - 857 200 kr pr. år (lønnsnivå pr. 1.5.2020) i Oslo kommunes regulativ, etter kvalifikasjoner
 • Tiltredelse 01.06.2021