Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3226838
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Enhetsleder

Vil du være med å skape et mer bærekraftig Oslo? Omsorgsbygg ønsker å drive samfunnsutviklingen og byggebransjen i en bærekraftig retning. I begrepet bærekraft legger vi at vår virksomhet skal bidra til å bedre miljømessige, sosiale og helsemessige forhold, samtidig som vi skal være økonomisk bærekraftige. Og hos oss vil du være med på å jobbe målrettet for at våre eiendommer skal være et positivt bidrag til brukerne, nabolaget og byen.

Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvaltere med en variert eiendomsportefølje. Omsorgsbygg har fått i oppdrag å anskaffe lokaler for kommunens barnehagebehov og har per dags dato en portefølje på 1,5 milliarder kroner.

Vi søker nå en leder til en nyopprettet enhet for kjøp av seksjoner til barnehageformål. Denne stillingen rekrutteres samtidig som stillingene prosjektcontroller, teknisk ressurs og prosjektleder til enheten.

Bystyret vedtok i januar 2020 at de fire eiendomsforetakene Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur-og Idrettsbygg samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg skal slås sammen til et foretak kalt Oslobygg KF. Gjennomføringsfasen starter nå og Oslobygg KF vil være operativ i løpet av 2021. Oslobygg KF vil forvalte om lag 2,5 millioner kvadrat eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører. I forbindelse med etablering av Oslobygg KF må det påregnes endringer grunnet omstillingen etableringen innebærer.


Omsorgsbygg er i en viktig endring med tanke på fremtidig organisering, det betyr at du som ny får en større påvirkningsmulighet enn ellers.
Vil du være med å gjøre oss smartere? Da kan du være rett person for oss. Vil du bidra til kloke investeringsbeslutninger i en av Oslos største eiendomsporteføljer?
Vi søker nå Enhetsleder Eiendomsavdelingen i Omsorgsbygg.

Arbeidsoppgaver
 • Budsjett, resultat og personalansvar for teamet
 • Ansvar for opplæring, medarbeiderutvikling, ressursplanlegging og medansvar for rekruttering til teamet
 • Ansvar for å utarbeide kjøpssaken for barnehageseksjonen, herunder anbefaling om samtykke til bestiller, styresak i OBY og utkast kjøpssak bystyret
 • Rapportering til eiendomsdirektør og fremleggelse av saker for styret
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter fra mottatt bestilling til overtagelse, samt bistå eiendomsteamet i garantitiden
 • Gjennomføring forhandlinger på kontrakt og tomtekostnader, samt kontroll av prosjektkostnader som ender ut i en anbefaling til overordnet bestiller
 • Etablering og organisering av prosjektorganisasjon
 • Koordinere, gjennomføre og beslutte kvalitet på barnehagen i henhold til sentral kravspesifikasjon for Oslo kommune(SKOK) og innspill fra bruker og eiendomsteam, samhandling mellom de ulike aktørene 


Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå fortrinnsvis innen jus, økonomi, ingeniør- eller eiendomsfag
 • Erfaring fra kjøp av eiendom
 • Ledererfaring
 • Fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid i det offentlige
 • Bred erfaring med eiendomsforvaltning
 • Erfaring fra prosjektledelse og kontraktsadministrasjon på små og/eller større byggeprosjekter er ønskelig
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til Oslo kommunes investeringsregime er en fordel
 • Erfaring med kvalitetsstyring og – utvikling
 • God økonomi -og bransjeforståelse
 • Generell god IKT kompetanse og gode IT kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Metodisk og systematisk i din tilnærming
 • Evner å gi teamet en klar opplevelse av retning
 • Høy på planmessighet, liker å vise til gode resultater 
 • Konstruktiv i samarbeid
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag og etiske regler
Vi tilbyr
 • Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø 
 • Gode muligheter for fag- og kompetanseutvikling 
 • Fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye, flotte lokaler nær kollektivtransport på Helsfyr
 • Treningsrom med egen garderobe     
 • Lønnstrinn: 49-66