Detaljer


Elektriker

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Elektro-entreprenøren Arendal A/S er godkjent installatør av brannalarmer og innbruddsalarmer. Myndigheter og forsikringsselskapene stiller strenge krav til installatører av slike anlegg for å være garantert maksimal sikkerhet. Er uhellet først ute, må anlegget fungere prikkfritt.

Man må også være sikret at et anlegg ikke gir alarm uten grunn, og dermed skaper frykt eller irritasjon. Det er også godt å vite at hvis anlegget trenger service, har du kvalifisert service personell i nærheten. Forsikringsselskapene gir også gode rabatter på forsikringspremiene til dem som installerer FG-godkjente anlegg. Vi installerer alt fra enkle brann- og innbruddsalarmer i privathus, til fullsikring av store næringsbygg.