Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ekstravakter primært for dagvakter, Sykepleierstudenter, helsefagarbeidere mm.for helgestillinger

Offentlig forvaltning

Trives du med å jobbe på dagtid, er fleksibel, glad i utfordringer, har omsorg for andre og kjenner et engasjement for psykisk helsearbeid og
akuttpsykiatri?

Dersom du er nysgjerrig på arbeid med akuttpsykiatriske pasienter er dette stedet du vil jobbe. Vi er endel av Norges største akuttpsykiatriske avdeling med stor pasientflyt. Vi er stadig i behov for flinke og engasjerte ekstravakter til arbeid hos oss.

Det vi søker med denne annonsen er deg som kan stille opp primært på dagtid, enten planlagt eller ved akuttbehov grunnet sykdom og annet. Kvelds og nattevakter kan også bli aktuelt.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø for deg som kan stille opp på kort varsel og er fleksibel på når du kan jobbe. Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning.

Dersom du har helsefaglig bakgrunn som sykepleierstudent, helsefagarbeider eller tilsvarende kan du også søke på fast helgestilling hver 3.helg (fra 14,08% stilling) Spesifiser gjerne i søknaden om det er dette du vil søke på.

Vi ansetter egnede kandidater fortløpende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Vi er i behov av deg som er engasjert og interessert i akuttpsykiatri og har ro, trygghet og enten
fagkunnskap eller lyst til å tilegne deg fagkunnskap til å kunne drive god miljøterapeutisk behandling av psykisk syke pasienter. Du vil jobbe sammen med flere profesjoner og ha selvstendig ansvar for pasientbehandling, alltid sammen med flere dyktige kolleger. Ingen hos oss jobber alene. 

Du skal jobbe i tråd med behandlingsplaner og ha evner til selvstendig å kunne se behov for behandling og miljøterapeutiske tiltak for de pasientene du har ansvaret for.

Her vil du ha alle muligheter til å tilegne deg mye nyttig erfaring i en jobb som er variert og spennende.

Kvalifikasjoner:

Det vi har behov for av kvalifikasjoner er hovedsakelig at du er engasjert i å jobbe med psykisk syke
mennesker. Dette er en jobb som vil være ypperlig for deg som er utdannet helsefagarbeider, er sykepleierstudent eller også politistudent, miljøterapeut, har erfaring fra akuttpsykiatri eller tilsvarende. Det viktigste for oss er at du er engasjert og trygg i arbeidet og vil lære mye i team sammen med mange andre.

Jobben krever at man er fysisk egnet til å kunne håndtere fysiske konflikthåndteringssituasjoner. (Du får selvsagt kurs i dette av oss).

Det vektlegges personlig egnethet.

Personlige egenskaper:

Det er nyttig for både deg og oss dersom du er trygg på deg selv og klarer å beholde roen i ulike situasjoner
som mange kan oppleve som stressende. 

Det er også viktig at du innehar gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig men særskilt muntlig.

Vi har et behov for mennesker hos oss som jobber godt i team med andre, da vi oftest jobber tett på mange forskjellige profesjoner og er flere kolleger på jobb sammen som er avhengige av hverandre for å være trygge og for å gjøre en best mulig jobb.

Vi tilbyr:

Arbeidsplassen ligger på Ahus Nordbyhagen/Lørenskog og har sentral beliggenhet med kort vei fra Oslo, Lillestrøm med mer med kollektivtransport. Det finnes parkeringsplasser for ansatte mot betaling, og enkelte ladepunkter for el.biler.

Gode velferdstilbud for ansatte i form av treningsrom og gode vilkår for sine ansatte i endel bedrifter

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Seksjon E har et godt og sammensveiset arbeidsmiljø hvor de ansatte tar svært godt vare på hverandre. 

Ahus har tilbud om bedriftshytter og kan tilby leie av bolig til ansatte på gitte vilkår.