Detaljer


Eiendomssjef - fornyet utlysning

Vi søker en erfaren sivilingeniør/ingeniør/arkitekt som ønsker en faglig variert og utfordrende stilling i et arbeidsmiljø preget av høy faglig kvalitet og høyt arbeidstempo.

Vår eiendomssjef  har ansvar for utvikling, forvaltning, planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle oppgaver knyttet til bygg, anlegg og eiendom. Eiendomssjef er sykehusets fremste rådgiver innen bygg- og eiendomsfag.

Stillingen er for tiden organisert i stab til sykehusets enhet for eiendom og intern service.

Sykehuset er lokalisert på Nesodden, en kort båttur fra Lysaker/Aker brygge. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om stillingen.

Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg til søknaden.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk utvikling, forvaltning og planlegging av oppgaver knyttet til eiendom og bygg 
 • Prosjekt- og byggeledelse med oppfølgingsansvar for bygg og anleggsprosjekter, herunder brannsikkerhet og skallsikring
 • Ansvar for gjennomføring av anbudsprosesser bygg/eiendom, herunder rammeavtaler for ulike fag og funksjoner 
 • Ansvar for sykehusets arealdatabase og tegninger
 • Ansvar for rapportering og kontroll innen ansvarsområdet
 • Ansvar for gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser knyttet til ansvarsområdet, samt avviksoppfølging internt og eksternt
 • Ansvar for leiekontrakter/leieavtaler
 • Ansvar for forsikringsavtaler
Kvalifikasjoner
 • Sivilingeniør/ingeniør/arkitekt med breddekompetanse fortrinnsvis innen bygg, anlegg og eiendomsfag
 • Ønskelig med tre til fem års erfaring innen fagområdet
 • Kjennskap til Plan og bygningslov og reguleringsplanarbeid 
 • Bestillerkompetanse innen eiendomsfag 
 • Erfaring innen prosjekt- og byggeledelse, brannsikkerhet og økonomi
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Problemløser
 • Forretningsforståelse
 • Relasjonsbygger
 • Resultatorientert
 • God kommunikator 
 • Gode lederegenskaper 
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Hjemmekontorløsning
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Offentlig medlemskap i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet