Ledig stilling

Oslo kommune

Driftstilskudd Psykomotorisk fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Fra 1.4.2023 vil en fysioterapeut ved Bjørvika Fysioterapi av med pensjon. Vi lyser i den anledning ut ett ledig driftstilskudd 100% ved instituttet for en fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Instituttet ligger i umiddelbar nærhet til kollektiv trafikk, i et område med høy befolkningstetthet. Instituttet er et moderne og veletablert institutt på hjørnet av Schweigaardsgate 30 og Platousgate. Det er 7 fysioterapeuter med kommunal driftsavtale , kiroprator og 2 helprivate fysioterapeuter på instituttet. Lokalene er moderne, lyse og trivelige og en stor og godt utstyrt treningssal som muliggjør aktiv rehabilitering individuelt og i gruppe. Instituttet tilfredsstiller alle krav til universell utforming. 
Instituttet har et svært godt faglig og sosialt miljø, lang klinisk erfaring fokus på fagutvikling, aktiv rehabilitering og tverrfaglig samarbeid. Avtaleterapeutene arbeider i nært samarbeid med bydelens fast ansatte fysioterapeuter og bydelens øvrige tjenester. 
Det forutsetter at den som tilbys driftsavtale skal etablere fysioterapipraksis på Bjørvika fysioterapi og kan tiltre 1.4.2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Psykomotorisk behandling av pasienter i alle aldersgrupper ved instituttet
 • Individuell journalføring i gyldig elektronisk system og elektronisk meldingsutveksling via Norsk Helsenett
 • Bidra i praktisk arbeid og daglig drift, kvalitetsarbeid og faglig utvikling av instituttet 
 • Holde seg regelmessig faglig oppdatert
 • Innrapportering og behandlingsstatistikk ut i fra de til enhver tid gjeldende avtaler med bydelen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk offentlig autorisasjon som fysioterapeut  med master eller tilsvarende spesialkompetanse i psykomotorisk fysioterapi (legg ved HPR nr) og som har rett til å heve A9 takster 
 • Det er en fordel med erfaring fra allmenn fysioterapi
 • Det vektlegges kompetanse innen smerteproblematikk, psykiske og sammensatte helseplager, samt trauebehandling
 • Erfaring fra arbeid med pasientgrupper med ulik kulturell bakgrunn er en fordel.
 • Erfaring fra privat praksis, og relevant erfaring med effektiv håndtering av ventelister
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve på minimum B2 nivå skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med relevant og bred erfaring fra etterspurt kompetanse. Faglige kvalifikasjoner, videreutdanning og kurs med relevant fagkompetanse vektlegges.
 • God kjennskap til lover, kvalitetskrav og til enhver tid gjeldene regelverk på området

Personlige egenskaper:

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Være endringsvillig og nytenkende
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Kunne se muligheter i samarbeid med bydelens tilbud og tjenester
 • Engasjert og faglig orientert
 • god arbeidskapasitet
 • det stilles krav til godkjent politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr:

100% driftstilskudd lokalisert til Bjørvika fysioterapi
Godt samarbeid mellom fysioterapeutene, fastlegene og bydelens øvrige tjenester