Detaljer

 • Søknadsfrist
  20.08.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  driftstilskudd
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  849815

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Driftstilskudd fysioterapeut 100 % x 2

Halden kommune har 14,75 driftstilskudd fordelt på 8 forskjellige institutt. Sammen med 7,5 årsverk innen den kommunale fysioterapitjenesten, utgjør dette fysioterapitilbudet i kommunen. Fysioterapitjenesten er organisert under Enhet Helsehus, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som i tillegg til fysioterapitjenesten, både kommunale og private, består av ergoterapitjenesten, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentral, demenskoordinator og kreftkoordinator.

Ettersom to av våre fysioterapeuter med driftstilskudd blir pensjonister, vil det bli ledig to 100 % driftstilskudd, fordelt på 2 forskjellige institutt; Skippergata Institutt og Sørhalden Fysioterapi.

Skippergata Institutt har 4 driftstilskudd. Driftstilskuddet blir ledig fra 1.april 2019.

Sørhalden Fysioterapi har 3 driftstilskudd. Overdragelse av driftstilskuddet vil være deltilskudd med opptrapping. 50 % av driftstilskuddet er ledig for overtakelse fra 1.oktober 2018, og resterende driftstilskudd på 50 % er ledig fra 1.august 2019.

I begge driftstilskuddene er det behov for fysioterapeuter som kan praktisere allmenn fysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå. Vi ønsker fysioterapeuter med høy, generell fysioterapikompetanse, som har erfaring og fokus på en aktiv behandlingsform, trening individuelt og i grupper.

Vi ønsker at de private fysioterapeutene skal bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen, og det vil være fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling med andre kommunale ressurser for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis. Det må påregnes pasientbehandling i institutt og i pasientens hjem, samt samarbeidsmøter, gruppetreningstilbud, m.m.

Kvalifikasjoner og utdanning

Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon

- Bred og faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi

- Erfaring fra privat praksis er en fordel

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

- Løsningsorientert, fleksibel og engasjert

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

- God muntlig og skriftlig framstilling

- Personlig egnethet som fysioterapeut og som kollega på institutt

Generelle betingelser

- Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting

Avtalehjemmelen er regulert av sentralt avtaleverk, ASA 4313, og tildelingsprosessen skjer i hht gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Tiltredelse: se over

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist: 20.august

 Kontaktpersoner:

Ann-Sofie Næss, avdelingsleder, mobil: 93244064, ann.sofie.naess@halden.kommune.no

Baard Buckholm, Skippergata Institutt, mobil: 97776350, baard@skippergata-institutt.no

Laila Günther, Sørhalden Fysioterapi, mobil: 91574066, laila@sorhaldenfysio.no

Jens Fredrik Aas, fysioterapeut/faglig leder, mobil: 93210303, jens.fredrik.aas@halden.kommune.no