Detaljer

 • Søknadsfrist
  03.07.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Håndverker
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Teknisk fagskole
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  827872

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Driftsteknikker/Vaktmester 100% stilling ved enhet Eiendom

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få  jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle

arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Stillingen skal dekke bygningsrelaterte drifts - og vedlikeholdsoppgaver samt brukertjenester innenfor kommunens

eiendomsmasse.

Driftsavdelingen har ansvar for sykehjem, skoler, barnehager, kulturbygg, administrasjonsbygg, ishall og svømmehall.

Vaktmester vil være en del av teamet som drifter disse byggene. Oppgavene er varierende og spenner fra tiltak på utomhusanlegg til avanserte kjøleanlegg, vannbehandling og ventilasjonsanlegg. Stillingen forutsetter pr i dag kveldstjeneste annenhver uke i Halden Ishall i perioden August til April.


Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Oppfølging av utarbeidede rutiner for bygningsmassen.

Teknisk oppfølging av byggene.

Bidra i utarbeidelse av nøkkeltall og erfaringstall.

Systematisert periodisk ettersyn og kontroll av tekniske anlegg gjennom dataverktøy som Facilit og applikasjoner.

Styringssystemer for ENØK oppfølging.

Andre driftsrelaterte oppgaver

Noe enkelt vedlikeholds arbeid.

Bistå brukerne etter behov.

Bistå driften i Halden ishall i perioden August til April måned.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Fagbrev (teknisk fag) fortrinnsvis fagarbeiderutdanning innen byggdrifterfaget eller relevante fagbrev.

Ønskelig med bred erfaring fra tekniske anlegg.     

Kunne bruke pc og nettbrett for oppfølging av SD-anlegg og overvåkning av tekniske anlegg.

Erfaring fra ishalldrift.

 

Personlige egenskaper

Evnen til å arbeide målrettet og selvstendig samt i team med de øvrige vaktmestere etter leders anvisning.

Løsningsorientert og serviceinnstilt.

Personlig egnethet vektlegges, fleksibilitet og samarbeidsevne.

Høy ansvarsfølelse og står inne for følgende verdier; åpenhet, redelighet, tillit og respekt

 Nødvendig opplæring vil bli gitt etter tiltredelse.

 

Generelle betingelser

Stillingen er lønnet som fagarbeider og i henhold til betingelser i gjeldende lov og avtaleverk.

Pliktig innskudd i Halden kommunale pensjonskasse med 2%.

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via hjemmesiden Halden.kommune.no Ledige stillinger og knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

 Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

Søknadsfrist    13.08.2018                                Utlyst dato        03.07.2018                          Vårref                  794

 

Kontaktperson

Morten Andre Øraas, Enhetsleder eiendom, mobil: +4741467055, andre.oraas@halden.kommune.no

Knut Rolf Nilsen, Avdelingsleder (fagleder) eiendom, mobil: 93244043, Knut.R.Nilsen@halden.kommune.no