Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.11.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Fag- / Svennebrev
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  560324

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Driftstekniker / Vaktmester, 100% stilling, enhet Eiendom

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av  næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap. Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

 

Stillingen skal dekke bygningsrelaterte drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt brukertjenester innenfor kommunens eiendomsmasse.

Driftsavdelingen har ansvar for sykehjem, skoler, barnehager, kulturbygg, administrasjonsbygg, ishall og svømmehall. Driftstekniker vil være en del av teamet som drifter disse byggene. Oppgavene er varierende og spenner fra tiltak på utomhusanlegg til avanserte kjøleanlegg, vannbehandling og ventilasjonsanlegg.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Oppfølging av utarbeidede rutiner for bygningsmassen.

Teknisk oppfølging av byggene.

Bidra i utarbeidelse av nøkkeltall og erfaringstall.

Systematisert periodisk ettersyn og kontroll av tekniske anlegg gjennom dataverktøy som Facilit og applikasjoner.

Styringssystemer for ENØK oppfølging.

Andre driftsrelaterte oppgaver

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Fagbrev (teknisk fag) fortrinnsvis fagarbeiderutdanning innen byggdrifterfaget eller elektro

Ønskelig med bred erfaring fra tekniske anlegg      

Kunne bruke pc og nettbrett for oppfølging av SD-anlegg og kontrollplan

 

Personlige egenskaper

Evnen til å arbeide målrettet og selvstendig samt i team med de øvrige vaktmestere etter leders anvisning.

Løsningsorientert og serviceinnstilt.

Personlig egenhet vektlegges, fleksibilitet og samarbeidsevne.

Høy ansvarsfølelse og står inne for følgende verdier; åpenhet, redelighet, tillit og respekt

Nødvendig opplæring vil bli gitt etter tiltredelse.

 

Generelle betingelser

Stillingen er lønnet som fagarbeider og i henhold til betingelser i gjeldende lov og avtaleverk.

Pliktig innskudd i Halden kommunale pensjonskasse med 2%.

Bruk av egen bil må påberegnes i en periode. Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

Søknadsfrist   01.11.2017                               Utlyst dato       29.09.2017                         Vårref                 689

 

Kontaktperson

Morten Andre Øraas, Enhetsleder, mobil: +4741467055, andre.oraas@halden.kommune.no

Knut Rolf Nilsen, Fagleder eiendom, tlf: 69174701, mobil: 93244043, Knut.R.Nilsen@halden.kommune.no


: