• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4318580
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Driftstekniker

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Oslobygg skal ansette inntil 8 driftsteknikere

Stillingene vil være 100% stillinger og inngår i seksjonen Driftstjenester i Eiendomsdivisjonen. Vi har ansvar for daglig drift av kommunens formålsbygg, blant annet barnehager, kulturbygg, beredskapsbygg, sykehjem, omsorgsboliger og institusjonsbygg. Vi skal sørge for at bygninger og uteområder, som representerer store og viktige verdier for byen, fungerer godt og ivaretas slik at de blir til størst mulig glede og nytte for Oslos innbyggere. Vi skal gjennomføre god drift, ivareta krav til energieffektivitet og redusere negativ miljøpåvirkning fra aktiviteten. Seksjonen skal sammen med foretaket for øvrig utvikle Oslobygg til en ledende aktør i eiendomssektoren. Seksjonen har totalt rundt 50 medarbeidere. Vi bidrar til hverandres utvikling, deler engasjementet for faget vårt, og ønsket om å levere gode tjenester til våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

I en variert arbeidshverdag, vil du gå inn i et team sammen med teknisk forvalter og eiendomsforvalter. Vi fordeler oppgaver på bakgrunn av spesialkompetanse, og du vil
hovedsakelig ha følgende oppgaver:
Operativ drift av et antall eiendommer i Oslobyggs portefølje i tett samarbeid med leietaker og Oslobyggs tekniske forvaltere og eiendomsforvaltere

Påse at eiendommene alltid er sikre og brukbare, og at lover og forskrifter etterleves

Drift og tilsyn med byggenes systemer for styring av tekniske anlegg, energiovervåking, lås, sikring og brannsikkerhet

Overvåke sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem

Gjennomføre driftsrelatert internkontroll av bygg og teknisk infrastruktur

Rapportere og dokumentere utført arbeid og tilstand i forvaltningsverktøy

Følge opp drifts- og serviceavtaler

Internkontroll og avvikshåndtering

Tilsyn med bygninger og uteområde i samsvar med årshjul og leiekontrakt

Bistå leverandører og servicepersonell

Ha løpende kontakt med leietakerne

Utføre mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak

Delta aktivt i foretakets utvikling av tjenester og rutiner

Delta i kompetanseutvikling og bidra aktivt til faglig utvikling i samarbeid med Oslobyggs øvrige medarbeidere

Ansvar for et godt arbeidsmiljø, herunder ivaretagelse av HMS/SHA

Kvalifikasjoner:

Fagbrev i et teknisk byggfag eller byggdrifterfaget. Teknisk fagskole med relevant fagsammensetning som for eksempel FDV-tekniker, KEM, VVS, eller Elektro. Lang relevant erfaring kan kompensere for dette

Erfaring med drift av komplekse eiendommer

Erfaring med drift av tekniske anlegg i bygg

God digital kompetanse

Gode kommunikasjonsferdigheter

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Førerkort for bil

Må kunne identifisere seg med og etterleve Oslo kommunes etiske retningslinjer og verdigrunnlag

Det kreves at politiattest fremvises

Personlige egenskaper:

Det legges vekt på personlig egnethet og egenskaper som stor gjennomføringsevne og evne til å skape god dialog med samarbeidspartnere og leietakere. Å lære nye ting er viktig for deg, og det er naturlig for deg å dele kunnskapen med de rundt deg. Du har gode dataferdigheter og jobber systematisk, samtidig som du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig på norsk.

Vi tilbyr:

Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et av landets største fagmiljøer

Gode pensjons -, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring

Fleksitidsordning

Moderne lokaler på Helsfyr, nær trafikk-knutepunkt

Lønn etter avtale

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4318580
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune