Detaljer

 • Søknadsfrist
  22.05.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Driftsoperatør vann og avløp
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Fagbrev anleggsfag
 • Arbeidserfaring:
  Erfaring fra drift av vann- og avløpsanlegg
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  733644

Spørsmål rettes til

 • Hilde Henriksen
 • Telefon: 48994244

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Driftsoperatør vann og avløp, id 338

Driftsoperatør vann og avløp, id 338

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som driftsoperatør vann og avløp i perioden 04. juni – 31. august 2018 med mulighet for forlengelse.

 

 Arbeids- og ansvarsområder:

 •  drift og vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg
 •  service og vedlikehold av tekniske installasjoner
 •  andre oppgaver etter behov

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 •  fagbrev anleggsfag
 •  erfaring fra drift av vann- og avløpsanlegg
 •  driftsoperatørkurs VA
 •  ADK1 sertifikat
 •  gode datakunnskaper

 

Den som tilsettes må ha førerkort for bil kl C1.

 

Personlige egenskaper:

 •  evne til å arbeide selvstendig og i team
 •  serviceinnstilt, selvstendig og initiativrik
 •  like faglige utfordringer
 •  trives i et travelt miljø der arbeidsdagen ikke alltid blir som planlagt

 

 

Vi kan tilby:

 •  medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring
 •  spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 •  lønn etter tariff
 •  gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv
 •  flyttegodtgjørelse kan dekkes etter gjeldende retningslinjer

 

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Søknadsfrist: 22.5.18.  Søkere bes vise til id.nr. og oppgi referanser.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, personlig egnethet vektlegges.

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffer og reglement. Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens § § 14-2 eller 14-3.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Hilde Henriksen tlf 489 94 244 eller driftsoperatør Yngve Mathisen tlf 404 37 646.

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9151 Storslett.